Vertaling van verloop

Inhoud:

Nederlands
Engels
gaan [o], gang [m], loop [m], verloop {zn.}
going 
progress 
procession 
Vandaag gaan we gaan dansen.
Today, we are going dancing.
We kunnen beter gaan.
We better be going.
verloop [o] (het ~), loop, ontwikkelingsgang {zn.}
evolution
development
achteruitgang [m], vermindering [v], teruggang, verloop {zn.}
setback 
retreat 
regression
fall 
going down
decline 
kentering [v], verandering [v], keer, verloop {zn.}
change 
transformation 
conversion
alteration
Verandering is de enige constante.
Change is the only constant.
Ik moet twee keer overstappen.
I have to change buses two times.
proces, verloop, ontwikkelingsgang {zn.}
process 
Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.
Hence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.
verloop {zn.}
tapering
aflopen, eindigen, ophouden, uitgaan, uitlopen, uitraken, verlopen {ww.}
to come to an end
to end 
to end up
to expire 
to conclude 
to finish 

ik verloop

achteruitgaan, terrein verliezen, teruglopen, verlopen {ww.}
to fall back
to regress
to retrogress

ik verloop

I regress
» meer vervoegingen van to regress

omkomen, overdrijven, overgaan, vergaan, verlopen, verstrijken {ww.}
to pass 
to pass by
to pass through

ik verloop

I pass
» meer vervoegingen van to pass

gaan, lopen, van stapel lopen, verlopen, zich begeven {ww.}
to go 
to wend

ik verloop

afloop [m] (de ~), verloop [o] (het ~) {zn.}
expiry
termination
expiration
neergang [m] (de ~), verloop, achteruitgang [m] (de ~), teruggang [m] (de ~) {zn.}
devolution
degeneration
verlopen, marcheren, gaan, lopen {ww.}
to come off
to go off
to go over

ik verloop

verlopen {ww.}
to taper off

ik verloop

voorbijgaan, verglijden, verstrijken, vervlieden, omgaan, verlopen, vlieden {ww.}
to elapse
to glide by
to go along
to go by
to lapse
to pass
to slide by
to slip away
to slip by

ik verloop

I elapse
» meer vervoegingen van to elapse

verlopen {ww.}
to drop off

ik verloop

expireren, verlopen {ww.}
to expire
to run out

ik verloop

I expire
» meer vervoegingen van to expireVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

In het begin had hij een hekel aan haar, maar na verloop van tijd ging hij van haar houden.

At first he hated her but gradually came to love her.

In het begin konden we de eindjes aan elkaar knopen maar na verloop van tijd konden we onze kosten niet meer dekken.

At first, we could make ends meet, but as it continued we became unable to cover our expenses.