Vertaling van aanhouden

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanhouden {ww.}
to hold 
to last 
to continue 

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will hold
you will hold
he/she/it will hold
» meer vervoegingen van to hold

aanhouden, beklijven, duren, standhouden, voortduren {ww.}
to last 
to wear 
to persist
to keep on
to endure
to continue 

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will last
you will last
he/she/it will last
» meer vervoegingen van to last

Je weet nooit hoelang deze vergaderingen zullen duren.
You can never tell how long these meetings will last.
aanhouden, blijven aandringen {ww.}
to persist
to pursue one's point
to persevere
aanhouden, uitstellen, verdagen, verschuiven {ww.}
to postpone 
to put off
to shelve
to procrastinate 
to defer
to adjourn 
to delay 

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will postpone
you will postpone
he/she/it will postpone
» meer vervoegingen van to postpone

Ik zal mijn reis naar Schotland uitstellen tot het warmer is.
I will postpone my trip to Scotland until it is warmer.
aanhouden, laten branden
keep ... burning
aanhouden, blijven {ww.}
to keep 
to maintain
to hold

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will keep
you will keep
he/she/it will keep
» meer vervoegingen van to keep

Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
You should keep in touch with Mr. Smith.
aanhouden, arresteren, inrekenen, in verzekerde bewaring nemen {ww.}
to nick
to apprehend
to detain 
to arrest

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will nick
you will nick
he/she/it will nick
» meer vervoegingen van to nick

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to stop 
to arrest
to stall
to stay 
to stem 
to obstruct
to hold 
to end 
to halt

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will stop
you will stop
he/she/it will stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
aanhouden, behouden, bewaren, handhaven, blijven {ww.}
to keep 
to maintain
to hold

ik zal aanhouden
jij zult aanhouden
hij/zij/het zal aanhouden

I will keep
you will keep
he/she/it will keep
» meer vervoegingen van to keep

Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
Can you keep the eggs outside the fridge?
Ik hoop dat we in contact zullen kunnen blijven.
I hope we will be able to keep in touch.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De regen bleef de ganse nacht door aanhouden.

The rain lasted through the night.

Zoals altijd kon ik slechts hopen dat de politie me niet zou aanhouden.

As always, I could only hope the police wouldn't stop me.