Vertaling van houden

Inhoud:

Nederlands
Engels
houden, blijven {ww.}
to keep 
to hold
to maintain

wij houden
jullie houden
zij houden

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep

houden, bijhouden, vasthouden {ww.}
to hang onto
to hold 
to retain 
to keep 
to maintain 
to have

wij houden
jullie houden
zij houden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

houden {ww.}
to fulfil
to fulfill
to live up to
to satisfy

wij houden
jullie houden
zij houden

we fulfil
you fulfil
they fulfil
» meer vervoegingen van to fulfil

houden {ww.}
to abide by
to comply
to follow

wij houden
jullie houden
zij houden

we comply
you comply
they comply
» meer vervoegingen van to comply

houden {ww.}
to keep

wij houden
jullie houden
zij houden

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep

beleggen, houden, teweegbrengen, uitschrijven {ww.}
to cause 
to cause to take place
to hold 
to organize
to provoke
to stage 

wij houden
jullie houden
zij houden

we cause
you cause
they cause
» meer vervoegingen van to cause

bevatten, houden, inhouden, vervatten {ww.}
to hold 
to contain 
to admit 

wij houden
jullie houden
zij houden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

houden, stoppen, tegenhouden {ww.}
to stop

wij houden
jullie houden
zij houden

we stop
you stop
they stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
houden {ww.}
to hold
to view as
to take for
to deem

wij houden
jullie houden
zij houden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
That box is too small to hold all these things.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
houden {ww.}
to keep
to proceed
to go along
to go on
to continue

wij houden
jullie houden
zij houden

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep

Rechts houden.
Keep to the right.
Laten we het houden.
Let's keep it.
houden, vasthouden {ww.}
to stick to
to stick
to hold fast
to bond
to bind
to adhere

wij houden
jullie houden
zij houden

we stick
you stick
they stick
» meer vervoegingen van to stick

lusten, believen, blieven, houden, moeten, mogen {ww.}
to love

wij houden
jullie houden
zij houden

we love
you love
they love
» meer vervoegingen van to love

Mensen houden van vrijheid.
People love freedom.
Ze houden van dat lied.
They love that song.
betonen, houden, spelen, voordoen, uithangen {ww.}
to act
to act as
to play

wij houden
jullie houden
zij houden

we act
you act
they act
» meer vervoegingen van to act

beheren, runnen, houden {ww.}
to run
to operate

wij houden
jullie houden
zij houden

we run
you run
they run
» meer vervoegingen van to run

Hij kan zijn eigen familie niet beheren, laat staan een natie!
He can't run his own family, let alone a nation!
volhouden, houden, uitzingen {ww.}
to hang in
to hang on
to hold on
to persevere
to persist

wij houden
jullie houden
zij houden

we persevere
you persevere
they persevere
» meer vervoegingen van to persevere

beethouden, houden, beethebben, vasthouden {ww.}
to hold
to take hold

wij houden
jullie houden
zij houden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

geven, hechten, houden {ww.}
to love

wij houden
jullie houden
zij houden

we love
you love
they love
» meer vervoegingen van to love

behouden, bewaren, houden {ww.}
to hold on
to keep

wij houden
jullie houden
zij houden

we keep
you keep
they keep
» meer vervoegingen van to keep

voeren, houden {ww.}
to hold
to make
to have
to throw
to give

wij houden
jullie houden
zij houden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

Maak geen beloftes waar je je niet aan kunt houden.
Don't make promises you can't keep.
Mensen moeten zich aan de regels houden.
People have to obey the rules.
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

wij houden
jullie houden
zij houden

we see
you see
they see
» meer vervoegingen van to see

Laat zien.
Let me see.
Zij zien Dan.
They see Dan.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Rechts houden.

Keep to the right.

Laten we koffiepauze houden.

Let's take a break for coffee.

Konijnen houden van wortels.

Rabbits like to eat carrots.

Mensen houden van vrijheid.

People love freedom.

Laten we het houden.

Let's keep it.

Wij houden van onze kinderen.

We love our children.

We houden niet van regen.

We don't like rain.

Probeer het stil te houden.

Try to keep it down.

We houden niet van geweld.

We dislike violence.

Vrouwen houden van kleurrijke paraplu's.

Women like colorful umbrellas.

Ze houden van dat lied.

They love that song.

Ze houden niet van mij.

They don't like me.

Wij houden van voetbal spelen.

We like playing soccer.

We houden niet van geweld.

We don't like violence.

We houden niet van regen.

We don't like the rain.