Vertaling van voorstellen

Inhoud:

Nederlands
Engels
voorstellen, inleiden, presenteren, introduceren {ww.}
to introduce
to present
to acquaint

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will introduce
you will introduce
he/she/it will introduce
» meer vervoegingen van to introduce

Mag ik mij voorstellen?
May I introduce myself?
Ik zal me even voorstellen.
I'll just introduce myself.
voorstellen, representeren {ww.}
to represent

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will represent
you will represent
he/she/it will represent
» meer vervoegingen van to represent

bieden, aanbieden, uitloven, voordragen, voorslaan, voorstellen {ww.}
to offer 
to advocate 
to propound
to proffer 
to advance 
to suggest 
to propose 

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will offer
you will offer
he/she/it will offer
» meer vervoegingen van to offer

Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
Can I offer you another piece of cake?
Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.
I would offer you a coffee if you had the time.
voorstellen, proponeren {ww.}
to propose
to suggest
to advise

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will propose
you will propose
he/she/it will propose
» meer vervoegingen van to propose

voorstellen, imagineren, indenken, nagaan, verbeelden {ww.}
to imagine
to envisage
to ideate
to conceive of

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will imagine
you will imagine
he/she/it will imagine
» meer vervoegingen van to imagine

Kunt ge het u voorstellen?
Can you imagine?
Ik kan het me niet voorstellen.
I cannot imagine it.
afbeelden, uitbeelden, verbeelden, verzinnelijken, voorstellen {ww.}
to represent 
to figure 
to depict 

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will represent
you will represent
he/she/it will represent
» meer vervoegingen van to represent

indienen, presenteren, vertonen, voorstellen, aanbieden, spelen {ww.}
to play 
to introduce
to offer 
to constitute
to represent 
to depict 
to render 
to reenact
to perform 
to present 

ik zal voorstellen
jij zult voorstellen
hij/zij/het zal voorstellen

I will play
you will play
he/she/it will play
» meer vervoegingen van to play

Ik kan Chopin spelen.
I can play Chopin.
Kinderen spelen met speelgoed.
Children play with toys.
aanbieding [v], bod [o], aanbod [o], voorslag, voorstel (mv. voorstellen) {zn.}
offer 
proposal
presentation 
tender 
bid 
proposition 
advance 
voorstel [o] (het ~), ontwerp [o] (het ~), propositie [v] (de ~), suggestie [v] (de ~) {zn.}
proposal
Ben je vóór of tegen het voorstel?
Are you for or against the proposal?
Ik heb de neiging om dit voorstel te accepteren.
I lean toward accepting the proposal.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mag ik mij voorstellen?

May I introduce myself?

Kunt ge het u voorstellen?

Can you imagine?

Ik zal me even voorstellen.

I'll just introduce myself.

Je had je moeten voorstellen.

You should have introduced yourself.

Ik ga je voorstellen aan mijn familie.

I am going to introduce you to my family.

Ik kan het me niet voorstellen.

I cannot imagine it.

Laat me je voorstellen aan meneer Brown.

Let me introduce you to Mr. Brown.

Ik zal je aan mijn moeder voorstellen.

Let me introduce my mother to you.

Alles wat je je kunt voorstellen is echt.

Everything you can imagine is real.

Kunt ge u voorstellen hoe mijn leven is?

Do you have any idea what my life is like?

Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?

Can you imagine what life would be like without television?

Kan je je voorstellen hoe ons leven eruit zou zien zonder elektriciteit?

Can you imagine what our life would be like without electricity?

Ik kan hem me voorstellen als een goede vriend, doch niet als een minnaar.

I can think of him as a very good friend, but I can't think of him as a lover.

Alles wat we ons kunnen voorstellen is echt, maar wat echt echt is, is de echte vraag.

Everything we can imagine is real, but what is really real is the real question.

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!