Vertaling van nagaan

Inhoud:

Nederlands
Engels
nagaan, volgen {ww.}
to follow 

ik zal nagaan
jij zult nagaan
hij/zij/het zal nagaan

I will follow
you will follow
he/she/it will follow
» meer vervoegingen van to follow

Ik zal volgen.
I'll follow.
De dieren volgen hun instinct.
Animals follow their instincts.
beschouwen, nagaan, overwegen, afwegen {ww.}
to account 
to regard 
to see 
to reflect 
to ponder 
to take into account
to consider 

ik zal nagaan
jij zult nagaan
hij/zij/het zal nagaan

I will account
you will account
he/she/it will account
» meer vervoegingen van to account

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
exploreren, nagaan, onderzoeken, uitvissen, uitzoeken, vorsen {ww.}
to investigate
to examine
to study 
to survey 
to prospect 
to research 
to explore 

ik zal nagaan
jij zult nagaan
hij/zij/het zal nagaan

I will investigate
you will investigate
he/she/it will investigate
» meer vervoegingen van to investigate

Ik moet je onderzoeken.
I have to examine you.
Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
checken, natrekken, controleren, nagaan, nalopen, nakijken, nazien {ww.}
to check
to suss out
to look into
to go over
to check up on
to check over
to check out
to check into

ik zal nagaan
jij zult nagaan
hij/zij/het zal nagaan

I will check
you will check
he/she/it will check
» meer vervoegingen van to check

Ik wilde net mijn e-mail gaan controleren.
I just wanted to check my email.
Je moet het niveau van de koelvloeistof in de motor regelmatig controleren.
You should check the engine coolant level regularly.
voorstellen, imagineren, indenken, nagaan, verbeelden {ww.}
to imagine
to envisage
to ideate
to conceive of

ik zal nagaan
jij zult nagaan
hij/zij/het zal nagaan

I will imagine
you will imagine
he/she/it will imagine
» meer vervoegingen van to imagine

Kunt ge het u voorstellen?
Can you imagine?
Ik kan het me niet voorstellen.
I cannot imagine it.