Vertaling van beschouwen

Inhoud:

Nederlands
Engels
beschouwen, nagaan, overwegen, afwegen {ww.}
to account 
to regard 
to see 
to reflect 
to ponder 
to take into account
to consider 

wij beschouwen
jullie beschouwen
zij beschouwen

we account
you account
they account
» meer vervoegingen van to account

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
beschouwen {ww.}
to regard 
to view 
to look at
to envisage 
to contemplate 
to consider 

wij beschouwen
jullie beschouwen
zij beschouwen

we regard
you regard
they regard
» meer vervoegingen van to regard

beschouwen, bezien, kijken, bekijken {ww.}
to regard
to consider

wij beschouwen
jullie beschouwen
zij beschouwen

we regard
you regard
they regard
» meer vervoegingen van to regard

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.
Let's consider the worst that could happen.
inschatten, zien, bekijken, beoordelen, beschouwen, bezien, aankijken, ontvangen {ww.}
to judge
to pass judgment
to evaluate

wij beschouwen
jullie beschouwen
zij beschouwen

we judge
you judge
they judge
» meer vervoegingen van to judge

oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

wij beschouwen
jullie beschouwen
zij beschouwen

we see
you see
they see
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.

Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.


Gerelateerd aan beschouwen

nagaan - overwegen - afwegen - bezien - kijken - bekijken - inschatten - zien - beoordelen - aankijken - ontvangen - oordelen - schatten - achten - bevindenblikken - denken - vaststellen - vinden