Vertaling van ontvangen

Inhoud:

Nederlands
Engels
ontvangen,  {ww.}
to conceive 

wij ontvangen
jullie ontvangen
zij ontvangen

we conceive
you conceive
they conceive
» meer vervoegingen van to conceive

innen, ontvangen {ww.}
to take in
recipiëren, verwelkomen, ontvangen, onthalen, inhalen, opvangen, feestelijk inhalen {ww.}
to welcome 

wij ontvangen
jullie ontvangen
zij ontvangen

we welcome
you welcome
they welcome
» meer vervoegingen van to welcome

Het is met veel plezier dat we u hier verwelkomen.
It is with great pleasure that we welcome you here.
accepteren, aannemen, ontvangen {ww.}
to accept 
to receive 
to take on
to take
to admit 
to accredit 

wij ontvangen
jullie ontvangen
zij ontvangen

we accept
you accept
they accept
» meer vervoegingen van to accept

We accepteren cheques.
We accept checks.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
I will accept his request.
genieten, krijgen, ontvangen, toucheren {ww.}
to get 
to have
to receive 
to catch 

wij ontvangen
jullie ontvangen
zij ontvangen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
You have only to push the button to get a ticket.
Heeft u de brief ontvangen?
Did you receive the letter?


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Heeft u de brief ontvangen?

Did you receive the letter?

Ik heb zojuist uw brief ontvangen.

I just received your letter.

Ik heb een brief van haar ontvangen.

I got a letter from her.

Ik heb een brief van haar ontvangen.

I received a letter from her.

Ik heb haar brief gisteren ontvangen.

I received her letter yesterday.

We hebben uw brief gisteren pas ontvangen.

We did not get your letter until yesterday.

Ze hebben elk een geschenk ontvangen.

They each received a present.

Zijn nieuwe boek werd goed ontvangen.

His new book met with a favorable reception.

Indien mogelijk zou ik graag nieuwe informatie over deze zaak ontvangen.

If possible, I'd like to receive new information about this case.

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.


Gerelateerd aan ontvangen

- innen - recipiëren - verwelkomen - onthalen - inhalen - opvangen - feestelijk inhalen - accepteren - aannemen - genieten - krijgen - toucherenbinnenlaten