Vertaling van inhalen

Inhoud:

Nederlands
Engels
inhalen, passeren, voorbijrijden, voorbijvaren {ww.}
to overhaul 
to overtake 
to pass 

ik zal inhalen
jij zult inhalen
hij/zij/het zal inhalen

I will overhaul
you will overhaul
he/she/it will overhaul
» meer vervoegingen van to overhaul

inhalen {ww.}
to overhaul 
to overtake 
to pass 

ik zal inhalen
jij zult inhalen
hij/zij/het zal inhalen

I will overhaul
you will overhaul
he/she/it will overhaul
» meer vervoegingen van to overhaul

herwinnen, inhalen {ww.}
to recoup
to regain
to earn back
to win back
to recover

ik zal inhalen
jij zult inhalen
hij/zij/het zal inhalen

I will regain
you will regain
he/she/it will regain
» meer vervoegingen van to regain

bereiken, behalen, inhalen, reiken tot {ww.}
to reach 
to achieve 
to accomplish
to attain 
to get 
to arrive at

ik zal inhalen
jij zult inhalen
hij/zij/het zal inhalen

I will reach
you will reach
he/she/it will reach
» meer vervoegingen van to reach

Je kunt me op dit nummer bereiken.
You can reach me at this number.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
recipiëren, verwelkomen, ontvangen, onthalen, inhalen, opvangen, feestelijk inhalen {ww.}
to welcome 

ik zal inhalen
jij zult inhalen
hij/zij/het zal inhalen

I will welcome
you will welcome
he/she/it will welcome
» meer vervoegingen van to welcome

Het is met veel plezier dat we u hier verwelkomen.
It is with great pleasure that we welcome you here.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik moet de verloren tijd inhalen.

I have to catch up the lost time.

Het maakt niet uit hoe snel je wandelt, je kan hem niet inhalen.

No matter how fast you may walk, you can't catch up with him.