Vertaling van reiken tot

Inhoud:

Nederlands
Engels
bereiken, behalen, inhalen, reiken tot {ww.}
to reach 
to achieve 
to accomplish
to attain 
to get 
to arrive at
Je kunt me op dit nummer bereiken.
You can reach me at this number.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
lopen, reiken, zich uitstrekken {ww.}
to run 
to expand
to stretch 
to extend
to reach 
to range 
to spread 

wij reiken
jullie reiken
zij reiken

we run
you run
they run
» meer vervoegingen van to run

Hij kon niet heel snel lopen.
He couldn't run very fast.
Mijn broer kan zeer snel lopen.
My brother can run very fast.
aangeven, aanreiken, afdragen, overbrengen, overgeven, toereiken {ww.}
to pass 
to hand 
to hand over
to transmit
to convey
to deliver 
to assign 
to transfer

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass

Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
Excuse me, could you pass me the sugar?
uitreiken, verschaffen, verstrekken {ww.}
to procure
to deliver 
to provide 
to supply 
to get 

wij reiken uit
jullie reiken uit
zij reiken uit

we procure
you procure
they procure
» meer vervoegingen van to procure

toereiken, toereikend zijn, voldoende zijn, voldoen, volstaan {ww.}
to suffice
aangeven, aanreiken, doorbrengen, verdrijven {ww.}
to pass 
to spend 

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass

Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
I didn't want to spend any more time with Tom.
aanreiken, overhandigen, ter hand stellen {ww.}
to hand 
to hand over

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we hand
you hand
they hand
» meer vervoegingen van to hand

ronddelen, rondgeven, uitdelen, uitreiken, verdelen {ww.}
to deal 
to give out
to distribute 
to administer
to allocate

wij reiken uit
jullie reiken uit
zij reiken uit

we deal
you deal
they deal
» meer vervoegingen van to deal

Ik zal er aan elk drie uitdelen.
I'll deal out three to each.