Vertaling van reiken tot

Inhoud:

Nederlands
Engels
bereiken, behalen, inhalen, reiken tot {ww.}
to reach 
to achieve 
to arrive at
to get 
to attain 
to accomplish
Je kunt me op dit nummer bereiken.
You can reach me at this number.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
lopen, reiken, zich uitstrekken {ww.}
to run 
to spread 
to stretch 
to reach 
to range 
to extend
to expand

wij reiken
jullie reiken
zij reiken

we run
you run
they run
» meer vervoegingen van to run

Hij kon niet heel snel lopen.
He couldn't run very fast.
Mijn broer kan zeer snel lopen.
My brother can run very fast.
aanreiken, overhandigen, ter hand stellen {ww.}
to hand over
to hand 

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we hand
you hand
they hand
» meer vervoegingen van to hand

aangeven, aanreiken, doorbrengen, verdrijven {ww.}
to spend 
to pass 

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we spend
you spend
they spend
» meer vervoegingen van to spend

Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
I didn't want to spend any more time with Tom.
Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
Excuse me, could you pass me the sugar?
toereiken, toereikend zijn, voldoende zijn, voldoen, volstaan {ww.}
to suffice
ronddelen, rondgeven, uitdelen, uitreiken, verdelen {ww.}
to deal 
to allocate
to give out
to administer
to distribute 

wij reiken uit
jullie reiken uit
zij reiken uit

we deal
you deal
they deal
» meer vervoegingen van to deal

Ik zal er aan elk drie uitdelen.
I'll deal out three to each.
uitreiken, verschaffen, verstrekken {ww.}
to get 
to procure
to deliver 
to supply 
to provide 

wij reiken uit
jullie reiken uit
zij reiken uit

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

aangeven, aanreiken, afdragen, overbrengen, overgeven, toereiken {ww.}
to pass 
to transfer
to transmit
to deliver 
to assign 
to hand over
to hand 
to convey

wij reiken aan
jullie reiken aan
zij reiken aan

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass