Vertaling van krijgen

Inhoud:

Nederlands
Engels
deelachtig worden, krijgen, verkrijgen {ww.}
to get 

wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Kan ik iets krijgen om te eten?
Can I get something to eat?
Ik kon geen contact krijgen met hem.
I couldn't get in touch with him.
krijgen {ww.}
to get
to have
to let

wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Tom bleef maar praten en liet Mary er geen woord tussen krijgen.
Tom kept talking and didn't let Mary get a word in edgewise.
Hoeveel eieren kon je gisteren krijgen?
How many eggs were you able to get yesterday?
genieten, krijgen, ontvangen, toucheren {ww.}
to get 
to have
to receive 
to catch 

wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
You have only to push the button to get a ticket.
Heeft u de brief ontvangen?
Did you receive the letter?
krijgen {ww.}
to suffer
to endure

wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

we suffer
you suffer
they suffer
» meer vervoegingen van to suffer

beërven, bekomen, verkrijgen, krijgen {ww.}
to have
to receive

wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

we have
you have
they have
» meer vervoegingen van to have

Kan ik iets te eten krijgen?
Can I have something to eat?
Mary en ik zijn van plan twee kinderen te krijgen.
Mary and I plan to have two children.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zal ze het vandaag af kunnen krijgen?

Will she be able to finish it today?

Kan ik een glas water krijgen alstublieft?

I'd like a glass of water, please.

Kan ik iets krijgen om te eten?

Can I get something to eat?

Ik kon geen contact krijgen met hem.

I couldn't get in touch with him.

Hoeveel eieren kon je gisteren krijgen?

How many eggs were you able to get yesterday?

Kan ik iets te eten krijgen?

Can I have something to eat?

Help me alsjeblieft met dit deksel eraf te krijgen.

Please help me take this lid off.

Vroeg of laat zal hij er spijt van krijgen.

He will regret it sooner or later.

Ik kan maar geen vat krijgen op moderne sculptuur.

I just don't get modern sculpture.

Ik probeer contact te krijgen met haar zus.

I'm trying to get in touch with her sister.

Mary en ik zijn van plan twee kinderen te krijgen.

Mary and I plan to have two children.

Men kan deze deur op geen enkele manier open krijgen.

This door can't be opened in any way.

Je kunt het in om het even welke boekhandel krijgen.

You can get it at any bookseller's.

We krijgen waarschijnlijk niet veel sneeuw deze winter.

We probably won't have much snow this winter.

Kan ik je emailadres krijgen?

Can I have your email?


Gerelateerd aan krijgen

deelachtig worden - verkrijgen - genieten - ontvangen - toucheren - beërven - bekomenbereiken - ondergaan - veranderen