Vertaling van oordelen

Inhoud:

Nederlands
Engels
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

wij oordelen
jullie oordelen
zij oordelen

we see
you see
they see
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.
oordelen {ww.}
to judge
to pass judgment
to evaluate

wij oordelen
jullie oordelen
zij oordelen

we judge
you judge
they judge
» meer vervoegingen van to judge

berechten, oordelen, beoordelen, vonnissen {ww.}
to adjudicate
to adjudge
to rule 
to try 
to judge 

wij oordelen
jullie oordelen
zij oordelen

we adjudicate
you adjudicate
they adjudicate
» meer vervoegingen van to adjudicate

oordelen {ww.}
to determine
to make up one's mind
to decide
vonnis [o], gericht, judicium, oordeel (mv. oordelen) {zn.}
finding 
judgement 
inzicht [o] (het ~), doorzicht, prudentie, zicht [o] (het ~), oordeel [o] (het ~) {zn.}
reason
understanding
intellect
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
oordeel [o] (het ~) {zn.}
judgment
judicial decision
judgement


Gerelateerd aan oordelen

schatten - zien - achten - beschouwen - bevinden - houden - aanmerken - berechten - beoordelen - vonnissen - vonnis - gericht - judicium - oordeel - inzichtvinden - vaststellen - afleiden - besef - uitspraak