Vertaling van achten

Inhoud:

Nederlands
Engels
achten, achting hebben voor, achting toedragen, hoogachten {ww.}
to appreciate 
to think highly of
to value 
to prize 
to think well of
to esteem

wij achten
jullie achten
zij achten

we appreciate
you appreciate
they appreciate
» meer vervoegingen van to appreciate

achten, geloven, van mening zijn, vinden {ww.}
to think 
to see 
to reckon
to hold 
to feel 
to account 
to opine
to deem

wij achten
jullie achten
zij achten

we think
you think
they think
» meer vervoegingen van to think

Eerst zien, dan geloven.
To see is to believe.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
We think Venice a fascinating city.
achten, letten {ww.}
to look after
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

wij achten
jullie achten
zij achten

we see
you see
they see
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.
hoogachten, hoogschatten, achten, ophebben {ww.}
to value
to respect
to prise
to prize
to esteem

wij achten
jullie achten
zij achten

we value
you value
they value
» meer vervoegingen van to value