Vertaling van bevinden

Inhoud:

Nederlands
Engels
bevinden, constateren, vaststellen {ww.}
to ascertain 
to note 
to establish 
to take note
to notice 

wij bevinden
jullie bevinden
zij bevinden

we ascertain
you ascertain
they ascertain
» meer vervoegingen van to ascertain

We zullen eerst de oorzaak van de ramp vaststellen.
We will first ascertain the cause of the disaster.
vinden, bevinden, treffen, aantreffen {ww.}
to find 
to strike 
to locate 
to spot 

wij bevinden
jullie bevinden
zij bevinden

we find
you find
they find
» meer vervoegingen van to find

Kan je het vinden?
Can you find it?
Ik moet het vinden.
I must find it.
pozen, toeven, vertoeven, verwijlen, zijn, zitten, bevinden, wezen, ophouden, verkeren, uithangen {ww.}
to be

wij bevinden
jullie bevinden
zij bevinden

we are
you are
they are
» meer vervoegingen van to be

Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Laat ons eerlijk zijn.
Let's be honest.
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to consider
to reckon

wij bevinden
jullie bevinden
zij bevinden

we see
you see
they see
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.

Gerelateerd aan bevinden

constateren - vaststellen - vinden - treffen - aantreffen - pozen - toeven - vertoeven - verwijlen - zijn - zitten - wezen - ophouden - verkeren - uithangenvinden