Vertaling van geloven

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Nederlands
Engels
denken, menen, geloven
think
believe

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Eerst zien, dan geloven.

To see is to believe.

Ik kan het moeilijk geloven.

I can hardly believe it.

Het is moeilijk te geloven.

It's hard to believe.

Christenen geloven in Jesus Christus.

Christians believe in Jesus Christ.

Dit is niet te geloven.

This in unbelievable!

Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.

Some believe that seven is a lucky number.

Zij geloven dat de ziel onsterfelijk is.

They believe that the soul is immortal.

Sommige mensen geloven in God, andere niet.

Some people believe in God and others don't.

Hij kon zijn eigen ogen niet geloven.

He could not believe his eyes.

Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.

Some people believe that seven is a lucky number.

Ik kan mijn ogen niet geloven.

I can't believe my eyes.

Zelfs ik kan het niet geloven.

Even I can't believe that.

Ik kon mijn ogen niet geloven.

I couldn't believe my eyes.

Kinderen geloven wat hun ouders ze vertellen.

Children will believe what their parents tell them.

Ze geloven dat Jane eerlijk is.

They believe that Jane is honest.


Gerelateerd aan geloven

denken - menen