Vertaling van verlaten

Inhoud:

Nederlands
Engels
verlaten {bn.}
abandoned 
forlorn
in de steek laten, laten varen, verlaten {ww.}
to leave 
to quit 
to desert 
to forsake
to abandon 

wij verlaten
jullie verlaten
zij verlaten

we leave
you leave
they leave
» meer vervoegingen van to leave

Ik moet je verlaten.
I have to leave you.
Ik zal u nooit verlaten.
I'll never leave you.
verlaten {ww.}
to forsake
to desert
to desolate
to abandon

wij verlaten
jullie verlaten
zij verlaten

we forsake
you forsake
they forsake
» meer vervoegingen van to forsake

verlaten, ruimen {ww.}
to leave
to go forth
to go away

wij verlaten
jullie verlaten
zij verlaten

we leave
you leave
they leave
» meer vervoegingen van to leave

Ik aarzelde om zijn graf te verlaten.
I hesitated to leave his grave.
Je zal deze kamer niet verlaten zonder mijn toelating.
You are not to leave this room without my permission.
doods, eenzaam, uitgestorven, verlaten, woest {bn.}
dreary 
gaunt 
bare 
barren
desert 
deserted 
desolate
stark 
waste 
lonesome
leeg, onbewoond, verlaten {bn.}
uninhabited
unoccupied
alleen, enig, louter, verlaten {bn.}
alone 
only 
sole 
solitary
lone 
single 
unaccompanied
eenzaam, onbemand, onbevolkt, onbewoond, uitgestorven, verlaten {bn.}
gaunt 
abandonneren, prijsgeven, verlaten, loslaten, opgeven {ww.}
to give up
to abandon
Ik wil niet opgeven.
I don't want to give up.
vertrouwen, betrouwen, verlaten, bouwen, leunen, rekenen, steunen, geloven {ww.}
to trust
to rely
to swear
to bank

wij verlaten
jullie verlaten
zij verlaten

we trust
you trust
they trust
» meer vervoegingen van to trust

Hij heeft mijn vertrouwen misbruikt.
He abused my trust.
Eerlijk, ik kan hem niet vertrouwen.
Honestly, I can't trust him.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik moet je verlaten.

I have to leave you.

Ik zal u nooit verlaten.

I'll never leave you.

Hij heeft Afrika voorgoed verlaten.

He left Africa forever.

Wij verlaten zeker en vast dit land.

We are definitely leaving this country.

Ik aarzelde om zijn graf te verlaten.

I hesitated to leave his grave.

Hij lijkt het land verlaten te hebben.

He seems to have left the country.

De stad was verlaten door haar inwoners.

The city was deserted by its inhabitants.

De stad was verlaten door z'n inwoners.

The town was deserted by its inhabitants.

Je zal deze kamer niet verlaten zonder mijn toelating.

You are not to leave this room without my permission.

Ze heeft het ziekenhuis een uur geleden verlaten.

She left the hospital an hour ago.

Tom beloofde Mary dat hij haar nooit zou verlaten.

Tom promised Mary that he'd never leave her.

Er stond een verlaten auto naast de rivier.

There was an abandoned car by the river.

Hij beval mij de kamer onmiddelijk te verlaten.

He commanded me to leave the room immediately.

Ik zou graag dit dorp verlaten en nooit meer terugkeren.

I would like to leave this town and never come back.

Wil je me beloven dat je me nooit zal verlaten?

Will you promise me that you will never leave me?