Vertaling van ruimen

Inhoud:

Nederlands
Engels
ruimen {ww.}
to dislodge
to reposition
to shift

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we dislodge
you dislodge
they dislodge
» meer vervoegingen van to dislodge

ledigen, legen, lenzen, lichten, ruimen, uithalen {ww.}
to empty 
to clear 

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we empty
you empty
they empty
» meer vervoegingen van to empty

inrichten, regelen, ruimen, opruimen, schikken, terechtbrengen {ww.}
to arrange 
to put in order
to order 
to tidy 
to collate
to categorize 
to sort 

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we arrange
you arrange
they arrange
» meer vervoegingen van to arrange

boven, meer dan, over, ruim (mv. ruimen)
above 
more than
over 
ruim (mv. ruimen) [o], scheepsruim [o] {zn.}
hold 
beuk [m], schip [o], ruim (mv. ruimen) {zn.}
nave
breedvoerig, groot, royaal, ruim (mv. ruimen), uitgebreid, uitgestrekt, wijd {bn.}
extensive 
spacious 
vast 
wide 
broad 
capacious
commodious
huge 
open 
ample
baggy
ruim (mv. ruimen) {bw.}
widely 
broadly 
opruimen, ruimen {ww.}
to put away
to cast away
to toss away
to cast out
to throw out
to chuck out
to cast aside
to discard
to throw away
to dispose
to toss
to fling
to toss out

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we discard
you discard
they discard
» meer vervoegingen van to discard

verlaten, ruimen {ww.}
to leave
to go away
to go forth

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we leave
you leave
they leave
» meer vervoegingen van to leave

Ik moet je verlaten.
I have to leave you.
Ik zal u nooit verlaten.
I'll never leave you.
leegruimen, ruimen {ww.}
to clean up
to neaten
to tidy
to square away
to straighten out
to straighten
to tidy up

wij ruimen
jullie ruimen
zij ruimen

we tidy
you tidy
they tidy
» meer vervoegingen van to tidy

ruimdenkend, breeddenkend, liberaal, onbekrompen, ruim (mv. ruimen), breed, verlicht {bn.}
broad-minded
heelal [o] (het ~), luchtruim [o] (het ~), kosmos [m] (de ~), ruim (mv. ruimen), universum [o] (het ~), wereldruim, wereldruimte, ruimte [v] (de ~), schepping [v] (de ~), al {zn.}
universe
world
creation
macrocosm
cosmos
existence
Maar het heelal is oneindig.
But the universe is infinite.
Het heelal zit vol geheimen.
The universe is full of secrets.
ruim (mv. ruimen) [o] (het ~), hol [o] (het ~) {zn.}
hold
cargo deck
cargo area
cargo hold
storage area
spatiëus, ruim (mv. ruimen) {bn.}
roomy
spacious

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze beloofde me dat ze mijn kamer op zou ruimen.

She promised me that she would clean my room.

Ik ben drie dagen bezig geweest om de kamer op te ruimen.

It took me three days to clean the room.


Gerelateerd aan ruimen

ledigen - legen - lenzen - lichten - uithalen - inrichten - regelen - opruimen - schikken - terechtbrengen - boven - meer dan - over - ruim - scheepsruimdraaien - wegdoen - afnokken - leegmaken - groot - hemel