Vertaling van over

Inhoud:

Nederlands
Engels
heen, over, vandoor, verwijderd, voort, weg {bw.}
away 
far 
forth 
off 
yonder 
afar
boven, meer dan, over, ruim
above 
more than
over 
aan, aangaande, betreffende, met, over, van, in {vz.}
about 
concerning 
for 
of 
over 
regarding
after 
blijvend, over, resterend {bn.}
abiding
left 
left over
remaining 
aan de overkant van, over, overheen, over ... heen {vz.}
across 
beyond 
on the other side of
over 
to the other side of
aan, achter, na, na verloop van, over {vz.}
after 
behind 
past
aan, boven, over {vz.}
above 
over 
beyond 

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Weten ze over ons?

Do they know about us?

Ze spraken over liefde.

They talked about love.

Over mijn lijk!

Over my dead body!

Steek de straat over.

Cross the street.

Over m'n lijk!

Over my dead body.

Italianen praten zelden over politiek.

The Italians seldom talk about politics.

Hij weet veel over dieren.

He knows a lot about animals.

Dit boek gaat over China.

This book deals with China.

Tom stak de straat over.

Tom walked across the street.

Tranen liepen over mijn wangen.

Tears ran down my cheeks.

Klaagt Tom vaak over rugpijn?

Does Tom complain about back pain often?

Over een week of twee.

In about two weeks.

Waar gaat dit boek over?

What is the book about?

Tranen biggelden over haar wangen.

Tears trickled down her cheeks.

Ik weet niets over hem.

I don't know anything about him.


Gerelateerd aan over

heen - vandoor - verwijderd - voort - weg - boven - meer dan - ruim - aan - aangaande - betreffende - met - van - in - blijvend