Vertaling van menen

Inhoud:

Nederlands
Engels
Menen {eigenn.}
Menin
geloven, houden voor, menen {ww.}
to believe 
to accredit 
to account 
to deem

wij menen
jullie menen
zij menen

we believe
you believe
they believe
» meer vervoegingen van to believe

Eerst zien, dan geloven.
To see is to believe.
Het is moeilijk te geloven.
It's hard to believe.
aannemen, menen, stellen, vermoeden, veronderstellen {ww.}
to deem
to think 
to assume
to surmise
to suppose 
to presume 
to guess 

wij menen
jullie menen
zij menen

we deem
you deem
they deem
» meer vervoegingen van to deem

menen {ww.}
to cogitate
to think
to cerebrate

wij menen
jullie menen
zij menen

we cogitate
you cogitate
they cogitate
» meer vervoegingen van to cogitate

bedoelen, menen {ww.}
to mean
to think
to intend

wij menen
jullie menen
zij menen

we mean
you mean
they mean
» meer vervoegingen van to mean

vinden, denken, menen {ww.}
to think
to believe
to consider
to conceive

wij menen
jullie menen
zij menen

we think
you think
they think
» meer vervoegingen van to think

Weinig mensen denken zo.
Few people think so.
De meeste mensen denken dat.
Most people think so.
vermoeden, bevroeden, denken, geloven, menen {ww.}
to suspect
to surmise

wij menen
jullie menen
zij menen

we suspect
you suspect
they suspect
» meer vervoegingen van to suspect

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over.

Gerelateerd aan menen

Menen - geloven - houden voor - aannemen - stellen - vermoeden - veronderstellen - bedoelen - vinden - denken - bevroedenbedoelen - beproeven - zijn - vinden