Vertaling van stellen

Inhoud:

Nederlands
Engels
leggen, steken, plaatsen, stellen, stoppen, zetten, doen {ww.}
to put 
to place 
to set 
to lay 
to lay down
to put down

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we put
you put
they put
» meer vervoegingen van to put

Ik kan dingen in een doos steken.
I can put things in a box.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
In May, all birds lay an egg.
aannemen, menen, stellen, vermoeden, veronderstellen {ww.}
to guess 
to presume 
to deem
to suppose 
to assume
to surmise
to think 

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we guess
you guess
they guess
» meer vervoegingen van to guess

gelijkzetten, goed zetten, rechtzetten, stellen {ww.}
to correct 
to put right
to adjust 
to amend
to rectify

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we correct
you correct
they correct
» meer vervoegingen van to correct

opmaken, opstellen, redigeren, stellen, stileren {ww.}
to draught 
to edit 
to draw up
to word 

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we draught
you draught
they draught
» meer vervoegingen van to draught

complet [m], ensemble [o], inrichting [v], stel (mv. stellen), troep {zn.}
ensemble
suite
set 
complet [o], stelletje [o], set, stel (mv. stellen) {zn.}
outfit
set 
suit 
complement 
duo [o], koppel, paar, stel (mv. stellen), tweetal {zn.}
pair 
Ik kocht een paar laarzen.
I bought a pair of boots.
Tom bewaart een extra paar schoenen in de achterbak van zijn auto.
Tom keeps an extra pair of shoes in the trunk of his car.
drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel (mv. stellen), troep, zwerm, vlucht {zn.}
flock 
flight 
group 
team 
cluster
collection 
heap 
herd
suite
set 
shoal 
bevy
drove 
pack
Er is een zwart schaap in elke kudde.
There's a black sheep in every flock.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
These clouds look like a flock of white sheep.
duo [o], stelletje [o], koppel, paar, span, stel (mv. stellen), tweetal {zn.}
couple 
pair 
Het paar besloot een wees te adopteren.
The couple decided to adopt an orphan.
Mag ik een paar vragen stellen?
May I ask a couple of questions?
duo [o] (het ~), span [o] (het ~), stel (mv. stellen), stelletje, tweespan {zn.}
couple
duet
duo
twosome
aantal [o] (het ~), stel (mv. stellen) [o] (het ~), getal [o] (het ~), tal [o] (het ~) {zn.}
number
figure
Zeven is een gelukbrengend getal.
Seven is a lucky number.
Hij heeft een stel spannende detectives geschreven.
He has written a number of exciting detective stories.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mag ik een vraag stellen?

May I ask a question?

Mag ik een paar vragen stellen?

May I ask a couple of questions?

Ik moet je een domme vraag stellen.

I need to ask you a silly question.

Ik wil graag een vraag stellen.

I'd like to ask a question.

Ik zou twee vragen willen stellen.

I would like to ask two questions.

Hij moest het dagenlang zonder voedsel stellen.

He had to go without food for days.

Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.

He decided to put off his departure.

Mag ik je een indiscrete vraag stellen?

May I ask you an indiscreet question?

Hij zal zich volgend jaar verkiesbaar stellen.

He will run for the next year's election.

Aarzel niet vragen te stellen indien je iets niet begrijpt.

Don't hesitate to ask questions if you don't understand.

Wij stellen dat de economie beter zal worden.

We hold that economy will soon improve.

Ze was niet beschaamd om me een vraag te stellen.

She was not ashamed to ask me a question.

De man stak zijn hand op om een vraag te stellen.

The man raised his hand to ask a question.

Moet je echt de vraag stellen om het antwoord te weten te komen?

Do you really need to ask the question to know the answer?

"Maakt u zich geen zorgen," probeerde Dima de vrouw gerust te stellen. "Het is niet van mij."

"Don't worry," Dima attempted to put the woman at ease. "It's not mine."


Gerelateerd aan stellen

leggen - steken - plaatsen - stoppen - zetten - doen - aannemen - menen - vermoeden - veronderstellen - gelijkzetten - goed zetten - rechtzetten - opmaken - opstellentweetal