Vertaling van stellen

Inhoud:

Nederlands
Engels
stellen, plaatsen {ww.}
to lay
to place
to pose
to position
to put
to set

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we lay
you lay
they lay
» meer vervoegingen van to lay

opmaken, opstellen, redigeren, stellen, stileren {ww.}
to word 
to draw up
to draught 
to edit 

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we word
you word
they word
» meer vervoegingen van to word

gelijkzetten, goed zetten, rechtzetten, stellen {ww.}
to rectify
to correct 
to put right
to amend
to adjust 

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we rectify
you rectify
they rectify
» meer vervoegingen van to rectify

aannemen, menen, stellen, vermoeden, veronderstellen {ww.}
to deem
to think 
to assume
to surmise
to suppose 
to presume 
to guess 

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we deem
you deem
they deem
» meer vervoegingen van to deem

leggen, steken, plaatsen, stellen, stoppen, zetten, doen {ww.}
to put 
to place 
to set 
to lay 
to put down
to lay down

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we put
you put
they put
» meer vervoegingen van to put

Ik kan dingen in een doos steken.
I can put things in a box.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
In May, all birds lay an egg.
complet [o], stelletje [o], set, stel (mv. stellen) {zn.}
outfit
set 
suit 
complement 
complet [m], ensemble [o], inrichting [v], stel (mv. stellen), troep {zn.}
ensemble
suite
set 
duo [o], stelletje [o], koppel, paar, span, stel (mv. stellen), tweetal {zn.}
pair 
couple 
drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel (mv. stellen), troep, zwerm, vlucht {zn.}
bevy
collection 
group 
heap 
herd
set 
pack
cluster
suite
team 
shoal 
flight 
drove 
flock 
duo [o], koppel, paar, stel (mv. stellen), tweetal {zn.}
pair 
poneren, stellen {ww.}
to throw out
to advance

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we advance
you advance
they advance
» meer vervoegingen van to advance

instellen, stellen, afstellen {ww.}
to adjust
to correct
to set

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we adjust
you adjust
they adjust
» meer vervoegingen van to adjust

schikken, verzoenen, berusten, neerleggen, stellen, resigneren {ww.}
to reconcile
to resign
to submit

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we reconcile
you reconcile
they reconcile
» meer vervoegingen van to reconcile

vaststellen, bepalen, stellen {ww.}
to set
to determine

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we set
you set
they set
» meer vervoegingen van to set

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.
The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.
veronderstellen, assumeren, onderstellen, postuleren, presumeren, supponeren, aannemen, stellen {ww.}
to presume
to take for granted
to assume

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we presume
you presume
they presume
» meer vervoegingen van to presume

opstellen, opmaken, samenstellen, stellen {ww.}
to word
to phrase
to formulate
to give voice
to articulate

wij stellen
jullie stellen
zij stellen

we word
you word
they word
» meer vervoegingen van to word

aantal [o] (het ~), stel [o] (het ~), getal [o] (het ~), tal [o] (het ~) {zn.}
figure
number
duo [o] (het ~), span [o] (het ~), stel (mv. stellen), stelletje, tweespan {zn.}
couple
duet
duo
twosome


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mag ik een vraag stellen?

May I ask a question?

Mag ik een paar vragen stellen?

May I ask a couple of questions?

Ik moet je een domme vraag stellen.

I need to ask you a silly question.

Ik wil graag een vraag stellen.

I'd like to ask a question.

Ik zou twee vragen willen stellen.

I would like to ask two questions.

Hij moest het dagenlang zonder voedsel stellen.

He had to go without food for days.

Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.

He decided to put off his departure.

Mag ik je een indiscrete vraag stellen?

May I ask you an indiscreet question?

Hij zal zich volgend jaar verkiesbaar stellen.

He will run for the next year's election.

Aarzel niet vragen te stellen indien je iets niet begrijpt.

Don't hesitate to ask questions if you don't understand.

Wij stellen dat de economie beter zal worden.

We hold that economy will soon improve.

Ze was niet beschaamd om me een vraag te stellen.

She was not ashamed to ask me a question.

De man stak zijn hand op om een vraag te stellen.

The man raised his hand to ask a question.

Moet je echt de vraag stellen om het antwoord te weten te komen?

Do you really need to ask the question to know the answer?

"Maakt u zich geen zorgen," probeerde Dima de vrouw gerust te stellen. "Het is niet van mij."

"Don't worry," Dima attempted to put the woman at ease. "It's not mine."