Vertaling van plaatsen

Inhoud:

Nederlands
Engels
plaatsen, klasseren, kwalificeren {ww.}
to qualify

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we qualify
you qualify
they qualify
» meer vervoegingen van to qualify

plaatsen {ww.}
to pass

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass

plaatsen {ww.}
to place
to rate
to rank
to range
to order
to grade

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we place
you place
they place
» meer vervoegingen van to place

Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.
I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
leggen, plaatsen, situeren, stationeren {ww.}
to place 
to set 
to position 
to locate 

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we place
you place
they place
» meer vervoegingen van to place

plaatsen {ww.}
to instal
to install

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we install
you install
they install
» meer vervoegingen van to install

leggen, steken, plaatsen, stellen, stoppen, zetten, doen {ww.}
to put 
to place 
to set 
to lay 
to put down
to lay down

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we put
you put
they put
» meer vervoegingen van to put

Ik kan dingen in een doos steken.
I can put things in a box.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
In May, all birds lay an egg.
dorp [o], plaats (mv. plaatsen) [v] {zn.}
village 
stad [v], stadje [o], plaats (mv. plaatsen) [v] {zn.}
town 
ambt [o], baan [v], betrekking [v], werkkring [m], plaats (mv. plaatsen) [v], functie {zn.}
function 
job 
office 
post 
capacity 
position 
plaats (mv. plaatsen) [v] {zn.}
locus
lokaliteit [v], oord, plaats (mv. plaatsen) [v], ruimte, zetel [m] {zn.}
location 
place 
spot 
field 
site
venue
lokaal, plaats (mv. plaatsen) [v], plek, oord {zn.}
place 
field 
site
locale
stad [v], plaats (mv. plaatsen) [v] {zn.}
city
town 
erf [o], binnenplaats [v], hof [o], plaats (mv. plaatsen) [v] {zn.}
court 
courtyard 
yard 
ambt [o], baan [v], betrekking [v], werkkring [m], plaats (mv. plaatsen) [v], post, wachtpost {zn.}
post 
capacity 
job 
office 
position 
station 
appointment
uitzetten, plaatsen {ww.}
to place
to put
to invest
to commit

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we place
you place
they place
» meer vervoegingen van to place

stellen, plaatsen {ww.}
to lay
to place
to pose
to position
to put
to set

wij plaatsen
jullie plaatsen
zij plaatsen

we lay
you lay
they lay
» meer vervoegingen van to lay

plaats (mv. plaatsen), plek [m] (de ~), standplaats [m] (de ~) {zn.}
place
position
plaats [m] (de ~) {zn.}
town
plaats (mv. plaatsen) {zn.}
passage
plaats [m] (de ~) {zn.}
court
courtyard
plaats [m] (de ~) {zn.}
status
position
oord [o] (het ~), plaats [m] (de ~), plek [m] (de ~), locatie [v] (de ~) {zn.}
place
spot
topographic point
Tom heeft een kale plek.
Tom has a bald spot.
Hij had geen plek om te wonen.
He had no place to live.
kamer [m] (de ~), plaats [m] (de ~) {zn.}
room
De kamer was warm.
The room was warm.
De kamer van Mr. Johnson was een grote kamer.
Mr. Johnson's room was a large room.
arbeidsplaats [m] (de ~), plaats (mv. plaatsen) {zn.}
berth
billet
office
place
position
post
situation
spot


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij heeft veel plaatsen bezocht.

He has been to many places.

Jij kent veel interessante plaatsen, of niet?

You know many interesting places, don't you?

Katten kunnen zelfs op donkere plaatsen zien.

Cats can see even in dark places.

Ik zou graag drie plaatsen willen reserveren.

I'd like to book three seats.

Harajuku is een van de warmste plaatsen in Tokio.

Harajuku is one of the hottest places in Tokyo.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

We'll soon be able to send you to jail.

Mensen zouden hun ziel verkopen om vanaf deze plaatsen naar het concert te luisteren.

People would sell their souls to hear the concert from those seats.

We zullen binnenkort in staat zijn om jou in de gevangenis te plaatsen.

Soon we’ll be able to send you to gaol.

Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.