Vertaling van zetten

Inhoud:

Nederlands
Engels
zetten {ww.}
to set 
to compose 
to typeset

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we set
you set
they set
» meer vervoegingen van to set

We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
We set out traps for catching cockroaches.
zetten {ww.}
to sit 

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we sit
you sit
they sit
» meer vervoegingen van to sit

leggen, steken, plaatsen, stellen, stoppen, zetten, doen {ww.}
to put 
to place 
to set 
to lay 
to put down
to lay down

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we put
you put
they put
» meer vervoegingen van to put

Ik kan dingen in een doos steken.
I can put things in a box.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
In May, all birds lay an egg.
aftrekken, laten trekken, zetten, trekken {ww.}
to brew
to infuse

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we brew
you brew
they brew
» meer vervoegingen van to brew

monteren, zetten {ww.}
to set 
to stage 
to erect
to mount 
to assemble 

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we set
you set
they set
» meer vervoegingen van to set

afleiden, zetten {ww.}
to extract

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we extract
you extract
they extract
» meer vervoegingen van to extract

ontstaan, zetten {ww.}
to take shape
to form 

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we form
you form
they form
» meer vervoegingen van to form

herleiden, inkrimpen, reduceren, vereenvoudigen, zetten {ww.}
to downsize
to lower 
to reduce 

wij zetten
jullie zetten
zij zetten

we lower
you lower
they lower
» meer vervoegingen van to lower

zetwerk, zetten {zn.}
typesetting 
handeling [v] (de ~), actie [v] (de ~), verrichting [v] (de ~), gang [m] (de ~), daad [v], werking [v], zet (mv. zetten) {zn.}
act 
action 
deed 
move 
step 
human action
human activity
beweging [v], slag [m], zet (mv. zetten) {zn.}
movement 
move 
motion 
shift 
stroke
douw [m], drang [m], duw [m], stoot, por, zet (mv. zetten) {zn.}
push 
thrust 
duw [m] (de ~), zetje, zet (mv. zetten) [m] (de ~) {zn.}
push
pushing
zet (mv. zetten) [m] (de ~) {zn.}
move
manoeuvre, zet (mv. zetten) [m] (de ~) {zn.}
move

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.

We set out traps for catching cockroaches.

Mag ik de tv zachter zetten?

May I turn down the TV?

Bach slaagde erin muziek in pure melancholie om te zetten.

Bach could transform music into pure melancholy.

Wist je dat hij goed koffie kan zetten?

Did you know he is good at making coffee?

De radio staat te luid. Kunt ge hem niet wat stiller zetten?

The radio is too loud. Can't you turn it down a little?

Het is onbeleefd om in het openbaar je baas voor gek te zetten.

It's rude to make fun of your boss in public.

Ik drukte op de knop om de radio aan te zetten.

I pressed the button to turn the radio on.

Als ik het alfabet een nieuwe volgorde kon geven, zou ik de letters U en I naast elkaar zetten.

If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

"Ja, dat ben ik," zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."

"Yes, that's me," said Al-Sayib. "But there's at least one of us in every country. And we all like Fanta, as well as putting noobs in their place."