Vertaling van ontstaan

Inhoud:

Nederlands
Engels
ontstaan, opkomen, worden {ww.}
to get 
to start 
to materialize
to commence
to arise 

wij ontstaan
jullie ontstaan
zij ontstaan

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Hij zal snel beter worden.
He'll get well soon.
Het zal warmer en warmer worden.
It will get warmer and warmer.
ontstaan, zetten {ww.}
to take shape
to form 

wij ontstaan
jullie ontstaan
zij ontstaan

we form
you form
they form
» meer vervoegingen van to form

ontstaan {ww.}
to become

wij ontstaan
jullie ontstaan
zij ontstaan

we become
you become
they become
» meer vervoegingen van to become

aanvang [m], begin [o], ontstaan [o] {zn.}
start 
beginning 
inception
commencement
Ik begin mijn vriendin te missen.
I'm beginning to miss my girlfriend.
Het officiële begin is op zaterdag.
The official start is on Saturday.
ontstaan [o] (het ~), genese [v] (de ~), wording [v] (de ~), wordingsproces, geboorte [v] (de ~) {zn.}
inception
origin
origination
Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.
Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Deze traditie is ontstaan in China.

This tradition arose in China.

Niemand weet wanneer de Aarde ontstaan is.

No one knows when the Earth came into being.

Dit probleem is ontstaan door een wederzijds misverstand.

This problem arose from the mutual misunderstanding.

Het is onmogelijk te zeggen wanneer de aarde precies ontstaan is.

There is no telling exactly when the earth was born.

Terrorisme is het belangrijkste factor voor de verdeling van een land en het ontstaan van autonome regio's.

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions.

Aan de dakrand van het huis ontstaan al snel ijspegels.

On the eaves of the house icicles are quickly formed.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.


Gerelateerd aan ontstaan

opkomen - worden - zetten - aanvang - begin - genese - wording - wordingsproces - geboorteveranderen - proces