Vertaling van overwegen

Inhoud:

Nederlands
Engels
beschouwen, nagaan, overwegen, afwegen {ww.}
to account 
to regard 
to see 
to reflect 
to ponder 
to take into account
to consider 

wij overwegen
jullie overwegen
zij overwegen

we account
you account
they account
» meer vervoegingen van to account

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
overwegen {ww.}
to turn over
to moot
to debate
to deliberate
to consider

wij overwegen
jullie overwegen
zij overwegen

we moot
you moot
they moot
» meer vervoegingen van to moot

overweg (mv. overwegen) [m], spoorwegovergang [m] {zn.}
grade crossing
level-crossing
overdenken, overpeinzen, nadenken, overwegen {ww.}
to study
to consider

wij overwegen
jullie overwegen
zij overwegen

we study
you study
they study
» meer vervoegingen van to study

spoorwegovergang [m] (de ~), overweg [m] (de ~) {zn.}
level crossing
grade crossing


Gerelateerd aan overwegen

beschouwen - nagaan - afwegen - overweg - spoorwegovergang - overdenken - overpeinzen - nadenkenwegen - bedenken - kruising