Vertaling van onderzoeken

Inhoud:

Nederlands
Engels
onderzoeken {ww.}
to examine
to study
to canvass
to canvas
to analyze
to analyse

wij onderzoeken
jullie onderzoeken
zij onderzoeken

we examine
you examine
they examine
» meer vervoegingen van to examine

Ik moet je onderzoeken.
I have to examine you.
exploreren, nagaan, onderzoeken, uitvissen, uitzoeken, vorsen {ww.}
to investigate
to examine
to study 
to survey 
to prospect 
to research 
to explore 

wij onderzoeken
jullie onderzoeken
zij onderzoeken

we investigate
you investigate
they investigate
» meer vervoegingen van to investigate

Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
examineren, nakijken, onderzoeken, nauwkeurig onderzoeken {ww.}
to examine
to scrutinize
to question 

wij onderzoeken
jullie onderzoeken
zij onderzoeken

we examine
you examine
they examine
» meer vervoegingen van to examine

onderzoeken {ww.}
to examine
to see

wij onderzoeken
jullie onderzoeken
zij onderzoeken

we examine
you examine
they examine
» meer vervoegingen van to examine

onderzoek (mv. onderzoeken), speurwerk {zn.}
research 
survey 
study 
investigation
exploration 
Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.
His research bore fruit in the end.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
Your research will surely bear fruit.
examen [o], keuring [v], onderzoek (mv. onderzoeken), nauwkeurig onderzoek {zn.}
exam
examination 
test 
scrutiny
review 
investigation
Succes met je examen!
Good luck on the exam!
Ik ben gezakt voor het examen.
I failed the exam.
onderzoek [o] (het ~) {zn.}
research
Onderzoek vergt veel energie, maar het is de moeite waard.
Research requires a lot of energy, but it's worth the effort.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik moet je onderzoeken.

I have to examine you.

Zij gaan de zaak onderzoeken.

They are going to investigate the affair.

De oorzaken van kanker onderzoeken is zeer duur.

Investigating the causes of cancer is very expensive.