Vertaling van onderzoek

Inhoud:

Nederlands
Engels
onderzoek, speurwerk {zn.}
research 
survey 
study 
investigation
exploration 
Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.
His research bore fruit in the end.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
Your research will surely bear fruit.
examen [o], keuring [v], onderzoek, nauwkeurig onderzoek {zn.}
exam
examination 
test 
scrutiny
review 
investigation
Succes met je examen!
Good luck on the exam!
Ik ben gezakt voor het examen.
I failed the exam.
onderzoek [o] (het ~) {zn.}
research
Onderzoek vergt veel energie, maar het is de moeite waard.
Research requires a lot of energy, but it's worth the effort.
exploreren, nagaan, onderzoeken, uitvissen, uitzoeken, vorsen {ww.}
to investigate
to examine
to study 
to survey 
to prospect 
to research 
to explore 

ik onderzoek

I investigate
» meer vervoegingen van to investigate

Ik moet je onderzoeken.
I have to examine you.
Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
examineren, nakijken, onderzoeken, nauwkeurig onderzoeken {ww.}
to examine
to scrutinize
to question 

ik onderzoek

I examine
» meer vervoegingen van to examine

onderzoeken {ww.}
to examine
to study
to canvass
to canvas
to analyze
to analyse

ik onderzoek

I examine
» meer vervoegingen van to examine

onderzoeken {ww.}
to examine
to see

ik onderzoek

I examine
» meer vervoegingen van to examineVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.

His research bore fruit in the end.

De politie doet onderzoek naar de moord.

The police are investigating the murder.

Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.

Your research will surely bear fruit.

Onderzoek vergt veel energie, maar het is de moeite waard.

Research requires a lot of energy, but it's worth the effort.

Hij werkt bij een wetenschappelijk instituut waar taalkundigen, letterkundigen, historici, sociologen, economen en andere wetenschappers onderzoek doen naar alles wat met kabouters te maken heeft.

He works at a scientific institute where linguists, literature scholars, historians, sociologists, economists, and other scholars investigate everything that has to do with gnomes.