Vertaling van aan zijn

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan zijn, branden {ww.}
to burn 
to sting 
to be on fire
De pastoor zei dat Tom in de hel zal branden.
The pastor said Tom's going to burn in hell.
Met deze ogen zal ik bergen zien branden.
With these eyes, I shall see mountains burn.
aan zijn, lichten, licht geven, schijnen {ww.}
to gleam
to shine 
aanbakken, aanzetten {ww.}
to fur 

zij zijn aangebakken
hij/zij/het zal aangebakken zijn
zij zult aangebakken zijn

they have furred
he/she/it will have furred
they will have furred
» meer vervoegingen van to fur

aanbelanden, aanlanden, terechtkomen {ww.}
to end up
aankoeken, aanbakken, vastbakken {ww.}
to coat
to cake

zij zijn aangebakken
hij/zij/het zal aangebakken zijn
zij zult aangebakken zijn

they have coated
he/she/it will have coated
they will have coated
» meer vervoegingen van to coat

aanbelanden, belanden, aanlanden, terechtkomen {ww.}
to wind up
to land up
to finish up
to finish
to fetch up
to end up

wij zijn aanbeland
jullie zijn aanbeland
zij zijn aanbeland

we have finished
you have finished
they have finished
» meer vervoegingen van to finish


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zij hield hem aan zijn woord.

She kept him to his word.

Niemand schonk aandacht aan zijn waarschuwing.

No attention was paid to his warning.

Hij houdt zich aan zijn woord.

He keeps his word.

Aan zijn vrienden kent men de man.

A man is known by the company he keeps.

Hij vertelde het verhaal aan zijn broer.

He told his brother the story.

Het land heeft de oorlog verklaard aan zijn buurland.

The country declared war against its neighbor.

Fred schreef aan zijn moeder een lange brief.

Fred wrote his mother a long letter.

Een slechte schrijnwerker geeft de schuld aan zijn gereedschap.

A bad workman blames his tools.

Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.

In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.

Eigenlijk dankte hij een deel van zijn populariteit aan zijn moeder.

Actually, he thanked some of his popularity to his mother.