Vertaling van aantal

Inhoud:

Nederlands
Engels
aantal [o], tal [o], getal [o] {zn.}
number 
amount 
Zeven is een gelukbrengend getal.
Seven is a lucky number.
"Maar dat is belachelijk!" protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0,99 is niet eens een natuurlijk getal!"
"But that's ridiculous!" Dima protested. "Kopeks haven't been around in ages! And 0.99 isn't even a natural number!"
aantal [o] (het ~), stel [o] (het ~), getal [o] (het ~), tal [o] (het ~) {zn.}
number
figure
Hij heeft een stel spannende detectives geschreven.
He has written a number of exciting detective stories.
Een aanmerkelijk aantal studenten wil naar de universiteit gaan.
A considerable number of students want to go to college.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Er zijn een aantal problemen.

There are a few problems.

Mike heeft een aantal vrienden in Florida.

Mike has a few friends in Florida.

Tom heeft een aantal slechte investeringen gedaan.

Tom made some bad investments.

Ons land grenst aan een aantal landen.

Our country borders on several countries.

We hebben hier een aantal tasjes.

We have several bags here.

Mike heeft een aantal vrienden in Florida.

Mike has a couple of friends in Florida.

Ik vertrek voor een aantal dagen.

I'm leaving town for a few days.

Ik ontmoette een aantal wandelaars op de berg.

I met some hikers on the mountain.

Ze bekeek een aantal jurken en koos de duurste.

She looked at several dresses and decided on the most expensive one.

Een aanmerkelijk aantal studenten wil naar de universiteit gaan.

A considerable number of students want to go to college.

Als het aantal auto's toeneemt, neemt ook het verkeer toe.

If the number of cars increases, so will the traffic.

Ik heb Roemenië een aantal jaar geleden bezocht.

I visited Romania a few years ago.

Ik heb het woord een aantal keer voor haar herhaald.

I repeated the word several times for her.

Het aantal personen met een hartziekte is toegenomen.

The number of people suffering from heart disease has increased.

In mijn bedrijf zijn er ook een aantal buitenlandse werknemers.

There are some foreign workers in my company as well.


Gerelateerd aan aantal

tal - getal - stel