Vertaling van stel

Inhoud:

Nederlands
Engels
duo [o], koppel, paar, stel, tweetal {zn.}
pair 
Ik kocht een paar laarzen.
I bought a pair of boots.
Tom bewaart een extra paar schoenen in de achterbak van zijn auto.
Tom keeps an extra pair of shoes in the trunk of his car.
drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel, troep, zwerm, vlucht {zn.}
flock 
flight 
team 
group 
drove 
shoal 
suite
cluster
pack
set 
herd
heap 
collection 
bevy
Er is een zwart schaap in elke kudde.
There's a black sheep in every flock.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
These clouds look like a flock of white sheep.
duo [o], stelletje [o], koppel, paar, span, stel, tweetal {zn.}
couple 
pair 
Het paar besloot een wees te adopteren.
The couple decided to adopt an orphan.
Mag ik een paar vragen stellen?
May I ask a couple of questions?
complet [m], ensemble [o], inrichting [v], stel, troep {zn.}
suite
set 
ensemble
complet [o], stelletje [o], set, stel {zn.}
complement 
set 
suit 
outfit
leggen, steken, plaatsen, stellen, stoppen, zetten, doen {ww.}
to put 
to place 
to set 
to lay 
to put down
to lay down

ik stel

Ik kan dingen in een doos steken.
I can put things in a box.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
In May, all birds lay an egg.
opmaken, opstellen, redigeren, stellen, stileren {ww.}
to word 
to draw up
to draught 
to edit 

ik stel

I word
» meer vervoegingen van to word

gelijkzetten, goed zetten, rechtzetten, stellen {ww.}
to adjust 
to put right
to amend
to correct 
to rectify

ik stel

I adjust
» meer vervoegingen van to adjust

aannemen, menen, stellen, vermoeden, veronderstellen {ww.}
to guess 
to presume 
to suppose 
to surmise
to assume
to deem
to think 

ik stel

I guess
» meer vervoegingen van to guess

poneren, stellen {ww.}
to throw out
to advance

ik stel

I advance
» meer vervoegingen van to advance

opstellen, opmaken, samenstellen, stellen {ww.}
to articulate
to formulate
to give voice
to phrase
to word

ik stel

I articulate
» meer vervoegingen van to articulate

veronderstellen, assumeren, onderstellen, postuleren, presumeren, supponeren, aannemen, stellen {ww.}
to assume
to presume
to take for granted

ik stel

I assume
» meer vervoegingen van to assume

vaststellen, bepalen, stellen {ww.}
to determine
to set

ik stel

I determine
» meer vervoegingen van to determine

instellen, stellen, afstellen {ww.}
to adjust
to correct
to set

ik stel

I adjust
» meer vervoegingen van to adjust

schikken, verzoenen, berusten, neerleggen, stellen, resigneren {ww.}
to reconcile
to resign
to submit

ik stel

I reconcile
» meer vervoegingen van to reconcile

stellen, plaatsen {ww.}
to lay
to place
to pose
to position
to put
to set

ik stelVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij heeft een stel spannende detectives geschreven.

He has written a number of exciting detective stories.

Ik stel voor dat je haar een bedankbrief schrijft.

I suggest that you write her a thank-you letter.

Stel nooit uit tot morgen wat je overmorgen kunt doen.

Never put off until tomorrow what you can do the day after tomorrow.

Ik stel mijn reis naar Schotland uit tot het warmer is.

I'll postpone my trip to Scotland until it's warmer.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

Imagine that you begin to hiccup and can't stop.

Stel dat je een miljoen yen hebt, wat zou je daarmee gaan doen?

If you had a million yen, what would you do with it?


Gerelateerd aan stel

duo - koppel - paar - tweetal - drift - groep - hoop - kudde - schare - school - set - troep - zwerm - vlucht - stelletjezeggen - vinden - verrichten - veranderen - klaarmaken - pikken - verplaatsen