Vertaling van aanzijn

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanzijn [o], bestaan [o] {zn.}
existence 
Geloof je in het bestaan van God?
Do you believe in the existence of God?
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
She is trying to prove the existence of ghosts.
leven [o] (het ~), aanzijn, voortbestaan [o] (het ~) {zn.}
life
living
animation
aliveness
Dat is het leven.
That's life.
Beide ouders leven nog.
Both the parents are still living.


Gerelateerd aan aanzijn

bestaan - leven - voortbestaanexistentie