Vertaling van bestaan

Inhoud:

Nederlands
Engels
bestaan, durven, wagen {ww.}
to be bold
to dare 
to venture 

wij bestaan
jullie bestaan
zij bestaan

we dare
you dare
they dare
» meer vervoegingen van to dare

bestaan {ww.}
to exist 

wij bestaan
jullie bestaan
zij bestaan

we exist
you exist
they exist
» meer vervoegingen van to exist

Bestaan spoken echt?
Do ghosts really exist?
Niet alles krijgt een kans om te bestaan.
Not everything gets a chance to exist.
bestaan [o], zijn, existentie {zn.}
existence 
Geloof je in het bestaan van God?
Do you believe in the existence of God?
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
She is trying to prove the existence of ghosts.
bestaan, leven {ww.}
to live
to exist
to subsist
to survive

wij bestaan
jullie bestaan
zij bestaan

we live
you live
they live
» meer vervoegingen van to live

Leven en laten leven.
Live and let live.
We leven in vrede.
We live in peace.
aanzijn [o], bestaan [o] {zn.}
existence 
Ik geloof niet in het bestaan van God.
I do not believe in the existence of God.
Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.
Sometimes I wonder if this world is just in someone's head, and he dreams us all into existence. Perhaps it's even me.
vermeten, verstouten, bestaan, durven {ww.}
to dare

wij bestaan
jullie bestaan
zij bestaan

we dare
you dare
they dare
» meer vervoegingen van to dare

existeren, bestaan {ww.}
to be
to live

wij bestaan
jullie bestaan
zij bestaan

we are
you are
they are
» meer vervoegingen van to be


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Echte visioenen bestaan niet.

There are no real visions.

Bestaan spoken echt?

Do ghosts really exist?

Tom zegt dat spoken niet bestaan.

Tom says that ghosts aren't real.

Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.

Some say he never existed.

Geloof je in het bestaan van God?

Do you believe in the existence of God?

Bestaan er andere universa buiten het onze?

Are there other universes outside our own?

Alice heeft echt bestaan maar Wonderland is een fictief land.

There really was an Alice, but Wonderland is a figment of the imagination.

Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.

She is trying to prove the existence of ghosts.

Niet alles krijgt een kans om te bestaan.

Not everything gets a chance to exist.

Hemel en hel bestaan alleen in het menselijk hart.

Heaven and hell exist only in the human heart.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.

Facts do not cease to exist because they are ignored.

Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.

After all, nothing remains forever.

Ik geloof niet in het bestaan van God.

I do not believe in the existence of God.

Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.

Sometimes I wonder if this world is just in someone's head, and he dreams us all into existence. Perhaps it's even me.


Gerelateerd aan bestaan

durven - wagen - zijn - existentie - leven - aanzijn - vermeten - verstouten - existerenaanhouden - doen - zijn