Vertaling van abstract

Inhoud:

Nederlands
Engels
denkbeeldig, illusoir, imaginair, ingebeeld, ideëel, abstract, afgetrokken {bn.}
abstract
ideal
hypothetisch, abstract, afgetrokken {bn.}
abstract
abstract {bn.}
absolute
non-figuratief, afiguraal, abstract, afgetrokken {bn.}
abstract
conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar, abstract {bn.}
conceptual