Vertaling van alvorens

Inhoud:

Nederlands
Engels
alvorens, alvorens te, eer, aleer, voor, vooraleer {vw.}
before 
previous to

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.

You should always think before you speak.

Ik lees graag alvorens ik naar bed ga.

I like to read before I go to bed.

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"


Gerelateerd aan alvorens

alvorens te - eer - aleer - voor - vooraleer