Vertaling van beginnen met

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan komen lopen, aanpakken, beginnen met, toetreden {ww.}
to deal with
to tackle
to approach 
aanbinden, aanvangen, beginnen {ww.}
to begin 
to start 
to commence

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we begin
you begin
they begin
» meer vervoegingen van to begin

Laten we beginnen.
Let's begin!
We kunnen vanavond beginnen.
We can begin tonight.
aanbreken, aanvangen, beginnen, ingaan {ww.}
to begin 
to start 
to commence

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we begin
you begin
they begin
» meer vervoegingen van to begin

Laat het spel beginnen!
Now let's begin the game.
Het experiment moet beginnen.
The experiment has to begin.
beginnen {ww.}
to begin
to start
to start out
to set out
to set about
to get down
to get
to commence

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we begin
you begin
they begin
» meer vervoegingen van to begin

Laten we beginnen.
Let's start!
beginnen {ww.}
to begin
to start

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we begin
you begin
they begin
» meer vervoegingen van to begin

inzetten, beginnen, aanvangen {ww.}
to begin
to start
to start out
to set out
to set about
to get down
to get
to commence

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we begin
you begin
they begin
» meer vervoegingen van to begin

aanvangen, beginnen, starten {ww.}
to start
to begin
to start out
to set out
to set about
to get down
to get
to commence

wij beginnen
jullie beginnen
zij beginnen

we start
you start
they start
» meer vervoegingen van to start


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Mag ik nu beginnen met eten?

May I begin to eat?

Laten we beginnen met die vraag.

Let's begin with that question.

Mag ik nu beginnen met eten?

May I start eating now?