Vertaling van behalve

Inhoud:

Nederlands
Engels
behalve, buiten, ongerekend {vz.}
apart from
besides 
except 
except for
in addition to
as well as
aside from
behalve, bij uitzondering, buiten, op ... na, uitgezonderd {bw.}
apart from
but 
except 
other than
exceptionally 
aside from
behalve, bezijden, naast {vz.}
alongside
beside 
next to

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij houdt van alle dieren, behalve paarden.

He likes all animals except horses.

Ze is alles behalve een zangeres.

She is anything but a singer.

Behalve hij, kwam niemand naar het feestje.

With the exception of him, nobody else came to the party.

Ieder van ons, behalve hij, ging.

All of us, except him, went.

Ieder van ons ging behalve hij.

All of us went except for him.

We konden niets zien, behalve mist.

We could see nothing but fog.

Behalve dan dat het hier niet zo eenvoudig is.

Except that here, it's not so simple.

Er was niets in de kamer, behalve een oude stoel.

There was nothing but an old chair in the room.

Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.

I can resist everything except temptation.

Een dichter kan alles overleven, behalve een drukfout.

A poet can survive everything but a misprint.

"Welke garneringen wil je op de pizza?" "Alles behalve ansjovis."

"What toppings do you want on the pizza?" "Anything but anchovies."

Behalve van een verstopte neus, heb ik ook last van verhoging.

In addition to a blocked nose, I'm also suffering from a high temperature.

In deze wereld kan niets zeker genoemd worden, behalve de dood en belastingen.

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

Het zijn allemaal kannibalen hier, behalve ik, ik word alleen maar opgegeten.

They are all cannibals here, except me, I'm just being eaten.


Gerelateerd aan behalve

buiten - ongerekend - bij uitzondering - op ... na - uitgezonderd - bezijden - naast