Vertaling van behoorlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
behoorlijk, betamelijk, fatsoenlijk, keurig, voegzaam, welvoeglijk {bn.}
decent 
fitting 
proper 
suitable 
adequate 
appropriate 
seemly 
behoorlijk, fatsoenlijk, naar behoren, netjes, passend {bw.}
decently 
properly 
adequately 
appropriately 
duly
aardig, beduidend, considerabel, fors, merkelijk, aanzienlijk, flink, groot, hoog, belangrijk, knap, gevoelig, behoorlijk, heel {bn.}
considerable
betamelijk, gevoeglijk, hebbelijk, behoorlijk {bn.}
becoming
comely
comme il faut
decent
decorous
seemly

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Die hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd.

The above-mentioned mail item has been duly delivered.

Tom komt behoorlijk vaak te laat op school.

Tom is quite often late for school.

Tom heeft in zijn vinger gesneden en het bloedt behoorlijk.

Tom cut his finger and it's bleeding pretty badly.

Het is een goed restaurant, maar wel behoorlijk duur.

It's a good restaurant, but it's quite expensive.