Vertaling van beroemd

Inhoud:

Nederlands
Engels
beroemd, glorierijk, glorieus, roemrijk, roemruchtig, roemvol {bn.}
famous 
glorious 
beroemd, gerenommeerd, gevierd, vermaard {bn.}
famous 
distinguished 
renowned
befaamd, beroemd, gevierd, roemruchtig, vermaard, wijdvermaard {bn.}
famous 
beroemd, befaamd, gerenommeerd, gereputeerd, illuster, roemrucht, roemruchtig, vermaard, fameus {bn.}
celebrated
famed
notable
renowned
illustrious
noted
famous
far-famed
alom bekend, befaamd, beroemd, vermaard, welbekend {bn.}
famous 
renowned

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij werd beroemd.

He became famous.

Dit huis is beroemd.

This house is famous.

Mijn zuster is beroemd.

My sister is famous.

Zijn beelden zijn erg beroemd.

His pictures are very famous.

Ik wil niet beroemd zijn.

I don't want to be famous.

Picasso is een beroemd kunstenaar.

Picasso is a famous artist.

Valencia is beroemd om zijn opmerkelijke architectuur.

Valencia is famous for its unusual architecture.

Detroit is voor zijn auto-industrie beroemd.

Detroit is famous for its car industry.

Zou je graag beroemd willen zijn?

Would you like to be famous?

De partijleider is een beroemd geleerde.

The leader of the party is a famous scientist.

Iedereen wil je ontmoeten, je bent beroemd!

Everyone wants to meet you. You're famous!

De uitspraken van Confucius zijn beroemd.

The sayings of Confucius are famous.

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

Perhaps he'll never become famous.

Ik heb een vriend wiens vader een beroemd acteur is.

I have a friend whose father is a famous actor.

Londen, waar ik woon, was vroeger beroemd om zijn mist.

London, where I live, used to be famous for its fog.