Vertaling van bestuur

Inhoud:

Nederlands
Engels
bestuur [o] {zn.}
executive
administration
board 
bestuur [o], bewind [o], heerschappij [v], regering [v] {zn.}
ascendance
ruling
ascendancy 
regulation
governance
rule 
reign 
control 
bestuur [o] {zn.}
management 
administration
management [o] (het ~), bestuur [o], directie [v] {zn.}
management 
direction
administration
overheidsdienst [m] (de ~), administratie [v], beheer [o], bestuur [o], toediening [v] {zn.}
administration
management 
brass
establishment
governance
governing body
organisation
organization
management [o] (het ~), bestuur [o], directie [v] {zn.}
administration
management 
regering [v] (de ~), landsregering, administratie [v], beheer [o], bestuur [o], toediening [v] {zn.}
government
administration
management 
regime
authorities
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration makes important decisions.
De Britse regering was kwaad.
The British government was angry.
machtsapparaat, gezagsapparaat, administratie [v], beheer [o], bestuur [o], toediening [v] {zn.}
administration
management 
authorities
government
regime
leiding, bestuur [o], directie [v] {zn.}
administration
management 
kaderpersoneel, bestuur [o], directie [v] {zn.}
administration
management 
cadre
administratiekantoor [o], bestuur [o], administratie [v] {zn.}
administration
management 
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
management, bestuur {zn.}
management
administratie [v], beheer [o], bestuur [o], toediening [v] {zn.}
administration
management 
running 
governance
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
Management of a company is different from ownership of a company.
besturen, dirigeren, mennen, richten, sturen {ww.}
to direct 
to guide 
to manage 
to steer 
to conduct 
to drive 
to head 
to lead 
to refer

ik bestuur

I direct
» meer vervoegingen van to direct

besturen, binnenbrengen, loodsen {ww.}
to pilot

ik bestuur

I pilot
» meer vervoegingen van to pilot

besturen, brengen, leiden, geleiden, voeren {ww.}
to conduct 
to guide 
to lead 
to channel 
to wage 
to bring 
to drive 

ik bestuur

I conduct
» meer vervoegingen van to conduct

besturen, bestieren, managen, administreren, beheren, toedienen {ww.}
to administer
to manage 
to command
to control

ik bestuur

I administer
» meer vervoegingen van to administer

administreren, beheren, besturen, toedienen {ww.}
to administer
to manage 
to administrate

ik bestuur

I administer
» meer vervoegingen van to administer

aanvoeren, besturen, regeren {ww.}
to govern 
to restrain
to cover
to head 
to master 
to be in charge
to be in charge of

ik bestuur

I govern
» meer vervoegingen van to govern

beheren, besturen, huishouden {ww.}
to keep house
to manage 

ik bestuur

I manage
» meer vervoegingen van to manage

besturen, de scepter zwaaien, heersen, regeren, aansturen {ww.}
to control 
to govern 
to rule 
to reign 

ik bestuur

I control
» meer vervoegingen van to control

besturen, sturen {ww.}
to steer 
to drive 
to fly 

ik bestuur

I drive
» meer vervoegingen van to drive