Vertaling van regering

Inhoud:

Nederlands
Engels
regering [v] (de ~), landsregering, administratie [v], beheer [o], bestuur [o], toediening [v] {zn.}
government
administration
management 
regime
authorities
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration makes important decisions.
De Britse regering was kwaad.
The British government was angry.
bestuur [o], bewind [o], heerschappij [v], regering [v] {zn.}
ascendance
ruling
ascendancy 
regulation
governance
rule 
reign 
control 
overheid [v], regering [v], gouvernement {zn.}
government 
administration
De huidige regering heeft veel problemen.
The present government has many problems.
Ze hebben een nieuwe regering opgericht.
They have erected a new government.
bestuur [o] (het ~), gouvernement, regering [v] (de ~) {zn.}
government
government activity
governance
governing
administration
Eindelijk luistert de regering naar het volk.
At last, the Government are listening to the people.
En we weten dat de regering niet alle problemen kan oplossen.
And we know the government can't solve every problem.
rectie, regering {ww.}
to govern
regeerperiode [v] (de ~), regering [v] (de ~), regeringsperiode [v] (de ~), regeringstijd {zn.}
reign

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De Britse regering was kwaad.

The British government was angry.

De huidige regering heeft veel problemen.

The present government has many problems.

Ze hebben een nieuwe regering opgericht.

They have erected a new government.

Eindelijk luistert de regering naar het volk.

At last, the Government are listening to the people.

En we weten dat de regering niet alle problemen kan oplossen.

And we know the government can't solve every problem.

De regering van de Verenigde Staten heeft drie machten: De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke.

The U.S. government has three branches: the executive, the legislative, and the judicial.

Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.

Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.