Vertaling van bewust

Inhoud:

Nederlands
Engels
bewust, welbewust {bn.}
aware 
conscious 
lucid 
bewust {bn.}
conscious
betrokken, bewust, desbetreffend, in kwestie {bn.}
concerned 
in question
relevant 
applicable 
betreffende, bedoelde, bewuste, desbetreffend, desbetreffende, bewust, betreffend {bn.}
respective
several
various
bezonnen, welbewust, weloverwogen, bewust {bn.}
advised
well-advised

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij is zich van het gevaar bewust.

He is aware of his danger.

Ze is zich niet bewust van haar schoonheid.

She's unaware of her beauty.

Ongetwijfeld was men zich terdege bewust van lokale weerstand en financiële tekorten.

Undoubtedly, people were well aware of local resistance and financial shortages.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.

Let us be fully aware of all the importance of this day, because today within the generous walls of Boulogne-sur-Mer have met not French with English, nor Russians with Polish, but people with people.

Laten we ons wel bewust zijn van het belang van deze dag, want vandaag kwamen binnen de gastvrije muren van Boulogne-sur-Mer geen Fransen samen met Engelsen, geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.

Let us consider the gravity of this day, for today inside the hospitable walls of Boulogne-sur-Mer, the French are not meeting the English, nor are Russians meeting Poles, but people are meeting people.