Vertaling van bijeenkomst

Inhoud:

Nederlands
Engels
bijeenkomst [v], meeting [v], vergadering [v], samenkomst {zn.}
meeting 
assembly
gathering
Komt u naar de bijeenkomst?
Are you going to attend the meeting?
Tom vergat bijna de bijeenkomst.
Tom almost forgot about the meeting.
bijeenzijn, samenkomst, samenzijn [o] (het ~), bijeenkomst [v] (de ~) {zn.}
assembly
gathering
assemblage

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Komt u naar de bijeenkomst?

Are you going to attend the meeting?

Tom vergat bijna de bijeenkomst.

Tom almost forgot about the meeting.

Hij was niet aanwezig op de bijeenkomst.

He was absent from the meeting.

Leg een datum vast voor de bijeenkomst.

Fix a date for the meeting.

Bent u van plan deel te nemen aan de bijeenkomst?

Are you planning to take part in the meeting?

De bijeenkomst zal gehouden worden, ongeacht het weer.

The meeting will be held regardless of the weather.

Als het mogelijk is, zou ik willen dat u deelneemt aan de volgende bijeenkomst.

If it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.

De Canadese Dankzeggingsdag en de Columbusdag in de Verenigde Staten van Amerika vallen samen, daarom maken Esperantosprekers uit beide landen van de gelegenheid gebruik om een internationale bijeenkomst te hebben.

Canadian Thanksgiving Day and Columbus Day in the USA coincide, so Esperanto speakers from both countries take this opportunity to have an international meeting.


Gerelateerd aan bijeenkomst

meeting - vergadering - samenkomst - bijeenzijn - samenzijnhandeling