Vertaling van vergadering

Inhoud:

Nederlands
Engels
vergadering [v], zitting [v] {zn.}
meeting 
session
Ze is in een vergadering.
She's at a meeting.
Ik heb vandaag een vergadering.
I have a meeting today.
assemblee [v], vergadering [v] {zn.}
assembly
vergadering [v] (de ~), convent [o] (het ~), conventie [v] (de ~) {zn.}
meeting
group meeting
Kate heeft de vergadering niet bijgewoond.
Kate didn't attend the meeting.
Het was een erg lange vergadering.
It was a very long meeting.
bijeenkomst [v], meeting [v], vergadering [v], samenkomst {zn.}
meeting 
assembly
gathering
Komt u naar de bijeenkomst?
Are you going to attend the meeting?
Tom vergat bijna de bijeenkomst.
Tom almost forgot about the meeting.
vergadering [v] (de ~) {zn.}
meeting
coming together
Hij is aanwezig op de vergadering.
He is present at the meeting.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze is in een vergadering.

She's at a meeting.

Ik heb vandaag een vergadering.

I have a meeting today.

Het was een erg lange vergadering.

It was a very long meeting.

Kate heeft de vergadering niet bijgewoond.

Kate didn't attend the meeting.

Hij is aanwezig op de vergadering.

He is present at the meeting.

Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.

I suggested that we end the meeting.

Peter hoeft de vergadering niet bij te wonen.

Peter doesn't need to attend the meeting.

We hebben de datum van de vergadering uitgesteld.

We advanced the date of the meeting.

Ze kwam niet opdagen totdat de vergadering was afgelopen.

She didn't show up until the meeting was over.

Ze waren beiden niet aanwezig op de vergadering.

Both of them were not present at the meeting.

Tom kwam niet opdagen tot na de vergadering.

Tom didn't show up until the meeting was over.

Op het laatste moment heeft hij de vergadering afgelast.

He cancelled the meeting at the last minute.

Ze had niet naar de vergadering hoeven komen.

She need not have come to the meeting.

Tijdens de vergadering sprak hij veel, maar zijn argument hield geen water.

At the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.

Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.

I was late for the meeting with the result that I missed the most important part.


Gerelateerd aan vergadering

zitting - assemblee - convent - conventie - bijeenkomst - meeting - samenkomstbijeenzijn