Vertaling van blokken

Inhoud:

Nederlands
Engels
blokken, vossen {ww.}
to swot
blokken, pezen, vossen, hengsten, pompen {ww.}
to swot
to swot up
to grind away
to mug up
to get up
to drum
to cram
to bone up
to bone

wij blokken
jullie blokken
zij blokken

we drum
you drum
they drum
» meer vervoegingen van to drum

blok (mv. blokken) [o] {zn.}
block 
unit 
chunk 
boulder 
bloc 
Dom als een blok hout.
Dumb as a block of wood.
blok (mv. blokken), houtblok {zn.}
log 
chopping-block
blok (mv. blokken) [o], kanton {zn.}
canton
blok (mv. blokken) [o], hijsblok, katrol, schijf, katrolschijf, riemschijf {zn.}
pulley
blok (mv. blokken), derde macht, dobbelsteen, klontje, kubus {zn.}
cube 
blokje, blok [o] (het ~) {zn.}
block
huizenblok [o] (het ~), woningblok [o] (het ~), woonblok, bouwblok [o] (het ~), blok [o] (het ~) {zn.}
block
city block
houtblok [o] (het ~), blok (mv. blokken) {zn.}
log
bondgenootschap [o] (het ~), blok (mv. blokken) {zn.}
coalition
alinement
alliance
alignment
blok (mv. blokken) {zn.}
pillory
blok (mv. blokken) {zn.}
term
parallellepipedum, parallelepipedum, blok (mv. blokken) {zn.}
parallelepiped
parallelepipedon
parallelopiped
parallelopipedon