Vertaling van doos

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Nederlands
Engels
doos
box
doos
case
bak, doos, krat
receptacle

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb de doos leeg gevonden.

I found the box empty.

Ik kan dingen in een doos steken.

I can put things in a box.

Wat zit er in de doos?

What's in the box?

Deze doos is gevuld met appels.

This box is filled with apples.

Lieve hemel, wat een enorme doos!

My heavens, what an enormous box!

Ik heb de lege doos gevonden.

I found the empty box.

Deze doos is twee keer zo groot als die daar.

This box is twice as large as that one.

Hij nam de zware doos van de plank.

He took the heavy box down from the shelf.

Deze doos is niet zo groot als die.

This box is not as big as that one.

De doos was leeg toen ik hem openmaakte.

The box was empty when I opened it.

Hij had een grote doos in zijn armen.

He was holding a large box in his arms.

Deze doos is leeg. Er zit niets in.

This box is empty. It has nothing in it.

Die doos is te klein om al deze dingen te houden.

That box is too small to hold all these things.

Als je goed kijkt dan zie je dat de doos een valse bodem heeft.

If you look carefully, you'll see that the box has a false bottom.

Deze doos is zo groot dat hij niet in mijn tas past.

This box is so large that it cannot go into my bag.


Gerelateerd aan doos

bak - krat