Vertaling van duister

Inhoud:

Nederlands
Engels
duister, onduidelijk, troebel, vaag {bn.}
indistinct 
dim 
thick 
turbid 
duister, donker {bn.}
dark
donker, duister {bn.}
dark 
dim 
donker [o], duister [o], duisternis [v], obscuriteit, donkerte, duisterheid {zn.}
dark 
obscurity
murk
darkness 
Het is heel donker.
It's very dark.
Gewoonlijk vliegen vleermuizen in het duister.
Bats usually fly in the dark.
duisternis [v] (de ~), donker [o] (het ~), donkerte [v] (de ~), duister [o] (het ~) {zn.}
dark
darkness
De lucht wordt donker.
The sky is getting dark.
Het wordt donker buiten.
It is getting dark outside.
raadselachtig, cryptisch, diffuus, duister, enigmatisch, geheimzinnig, mysterieus, mystiekerig, schimmig, sfinxachtig, mystiek {bn.}
enigmatic
oracular
verdacht, dubieus, duister, louche, suspect, obscuur, twijfelachtig {bn.}
fishy
funny
shady
suspect
suspicious

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een rood licht scheen in het duister.

A red light was glowing in the dark.

Gewoonlijk vliegen vleermuizen in het duister.

Bats usually fly in the dark.

Iemand riep mijn naam in het duister.

Somebody called my name in the dark.