Vertaling van dwingen

Inhoud:

Nederlands
Engels
dwingen, gedwongen, doordrukken {ww.}
to force 
to squeeze
to pressure
to hale
to coerce

wij dwingen
jullie dwingen
zij dwingen

we force
you force
they force
» meer vervoegingen van to force

Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.
I will never force you to marry him.
Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.
You can't force me to do anything I don't want to do.
dwingen, noodzaken, verplichten {ww.}
to force 
to require 
to oblige
to necessitate
to mandate 
to constrain 
to compel

wij dwingen
jullie dwingen
zij dwingen

we force
you force
they force
» meer vervoegingen van to force


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

De politie zal jullie dwingen de kogels te vinden.

The police will get you to find the bullets.

Men moet niet dwingen te leren. Leren moet men aanmoedigen.

Learning should not be forced. Learning should be encouraged.

Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.

I will never force you to marry him.

Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.

You can't force me to do anything I don't want to do.


Gerelateerd aan dwingen

gedwongen - doordrukken - noodzaken - verplichtendoorwerken