Vertaling van eeuw

Inhoud:

Nederlands
Engels
eeuw [v] {zn.}
century 
centennial 
In de loop van de twintigste eeuw is dit alles veranderd.
In the course of the twentieth century all this changed.
En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet…
And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we…
eeuw [m] (de ~), centennium {zn.}
century
eeuwigheid [m] (de ~), eeuw [m] (de ~) {zn.}
eternity
Men liet me een eeuwigheid wachten.
I was kept waiting for an eternity.
Er zijn altijd dingen die ik nooit zal leren, ik heb de eeuwigheid niet voor de boeg.
There will always be things I will never learn, I don't have eternity before me!
tijdperk [o] (het ~), eeuw, era, tijd [m] (de ~), tijdvak [o] (het ~) {zn.}
period
geological period

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

In de loop van de twintigste eeuw is dit alles veranderd.

In the course of the twentieth century all this changed.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.


Gerelateerd aan eeuw

centennium - eeuwigheid - tijdperk - era - tijd - tijdvaktijdeenheid - tijd - periode