Vertaling van kluit

Inhoud:

Nederlands
Engels
kluit, kluut {zn.}
avocet
bal [m], dot [m], klomp, klont, kluit, prop {zn.}
ball 
hunk
clod
lump 
chunk 
Gooi de bal terug naar mij.
Throw the ball back to me.
Van ver gezien lijkt het op een bal.
Seen from a distance, it looks like a ball.
kluit, bups [m] (de ~) {zn.}
deal
passel
spate
tidy sum
quite a little
sight
lot
plenty
hatful
heap
great deal
good deal
flock
peck
mass
pile
mess
pot
mickle
raft
mint
slew
mountain
stack
muckle
wad
batch
klont [m] (de ~), klonter [m] (de ~), kluit [m] (de ~) {zn.}
coagulum
clot

Gerelateerd aan kluit

kluut - bal - dot - klomp - klont - prop - bups - klonterhoeveelheid - massa