Vertaling van les

Inhoud:

Nederlands
Engels
les {zn.}
lesson 
De tweede les is zeer eenvoudig.
The second lesson is very easy.
Hebt ge een vraag over deze les?
Do you have any question on this lesson?
les [m] (de ~) {zn.}
precept
teaching
commandment
les {zn.}
speech
talking to
lecture
onderwijs [o] (het ~), les [m] (de ~), onderricht [o] (het ~), cursus [m] (de ~) {zn.}
education
teaching
pedagogy
instruction
educational activity
didactics
De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.
The tape recorder is a useful aid to teaching.
Ik vind dat examens het onderwijs verpesten.
I think exams are ruining education.
lessen {ww.}
to slake
to assuage
to quench
to allay

ik les

I assuage
» meer vervoegingen van to assuage


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Hij geeft les Engels.

He teaches English.

Vandaag is er geen les.

There's no class today.

Hoe was de Franse les?

How was the French class?

Tom geeft les in sportpsychologie.

Tom teaches sport psychology.

De tweede les is zeer eenvoudig.

The second lesson is very easy.

Tom hoorde Mary in de les snurken.

Tom heard Mary snoring in class.

Ik speel dikwijls voetbal na de les.

I often play soccer after class.

Dit was het einde van de les.

That was the end of the class.

Hebt ge een vraag over deze les?

Do you have any question on this lesson?

De les begint om tien uur.

The class start at ten.

Heb je nooit les of zo?

You never have class or what?!

Er waren redelijk wat leerlingen niet in de les vandaag.

There were quite a few students absent from class today.

Moeten we onze woordenboeken morgen meenemen naar de les?

Do we need to bring our dictionaries to class tomorrow?

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

We met in the American history class.

Indien de leerling beter zijn les kende, zou de leraar hem niet straffen.

If the student had known his lesson better, the teacher would not have punished him.


Gerelateerd aan les

onderwijs - onderricht - cursus - lessenwaarschuwing - bezigheid - stillen