Vertaling van mevrouw

Inhoud:

Nederlands
Engels
dame [v], mevrouw [v] {zn.}
lady 
madam
Ms
missis
mistress 
Hij begroette de dame.
He greeted the lady.
Ken je deze dame?
Do you know this lady?
vrouw [v] (de ~), dame [v] (de ~), juffrouw, mevrouw [v] (de ~), tante {zn.}
woman
adult female
De vrouw is dik.
The woman is fat.
Wie is deze vrouw?
Who is this woman?
huisvader [m] (de ~), mevrouw, mijnheer, pater familias {zn.}
family man

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Is mevrouw Smith lerares Engels?

Is Mrs. Smith an English teacher?

Alstublieft mevrouw, ga uw gang!

Please, madam, help yourself!

Is mevrouw Smith lerares Engels?

Is Miss Smith an English teacher?

Mag ik u helpen, mevrouw?

May I help you ma'am?

Doe de groeten aan mevrouw Andreescu!

Please say hello to Mrs. Andreescu!

Mevrouw Klein geeft elke vrijdag een test.

Miss Klein gives a test every Friday.

Hoe gaat het met u, mevrouw Jones?

How do you do, Mrs. Jones?

Mevrouw Ogawa is zeer goed in tennis.

Mrs Ogawa is really good at tennis.

De heer…/ Mevrouw… / Juffrouw

Mr.../ Mrs. .../ Miss...

Mevrouw Ionescu, ik zou u iets willen vragen.

Mrs. Ionescu, I'd like to ask you something.

Mevrouw Klein is al in de 80, maar ze is nog heel kwiek.

Mrs. Klein is already in her eighties, but she's still very spry.


Gerelateerd aan mevrouw

dame - vrouw - juffrouw - tante - huisvader - mijnheer - pater familiaspersoon - oudeheer - boezem