Vertaling van noemen

Inhoud:

Nederlands
Engels
noemen, benoemen {zn.}
naming
citeren, noemen {ww.}
to cite
to adduce
to quote 

wij noemen
jullie noemen
zij noemen

we cite
you cite
they cite
» meer vervoegingen van to cite

heten, noemen, benoemen, uitmaken voor {ww.}
to call
to name 
to term 
to label
to dub
to designate

wij noemen
jullie noemen
zij noemen

we call
you call
they call
» meer vervoegingen van to call

Ze noemen hem Jim.
They call him Jim.
Mensen noemen hem Dave.
People call him Dave.
noemen {ww.}
to call

wij noemen
jullie noemen
zij noemen

we call
you call
they call
» meer vervoegingen van to call

We noemen onze hond Pochi.
We call our dog Pochi.
Mijn vrienden noemen me Ken.
My friends call me Ken.
gewag maken van, noemen, vermelden {ww.}
to mention 

wij noemen
jullie noemen
zij noemen

we mention
you mention
they mention
» meer vervoegingen van to mention

noemen {ww.}
to name
to refer
to mention
to cite
to bring up
to advert

wij noemen
jullie noemen
zij noemen

we name
you name
they name
» meer vervoegingen van to name


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze noemen hem Jim.

They call him Jim.

Mensen noemen hem Dave.

People call him Dave.

We noemen onze hond Pochi.

We call our dog Pochi.

Mijn vrienden noemen me Ken.

My friends call me Ken.

Hoe zou ik je gaan noemen?

What should I call you?

Je kan me gewoon Taro noemen.

You can just call me Taro.

Wij noemen New York "the Big Apple".

We call New York the Big Apple.

Amerikanen noemen het de Vietnamoorlog; de Vietnamezen noemen het de Amerikaanse oorlog.

Americans call it the Vietnam War; the Vietnamese call it the American War.

"Ik heb verschrikkelijke haast... om redenen die ik niet kan noemen," antwoordde Dima de vrouw. "Laat me alstublieft gewoon dat pak daar passen."

"I'm in a terrible hurry... for reasons I can't say," Dima replied to the woman. "Please, just let me try on that suit there."

"LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent," legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"

"LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed," Al-Sayib explained. "But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?"

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".

On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language to be an international one, is not enough to call it as such." The name of the author was given as "Dr. Esperanto".


Gerelateerd aan noemen

benoemen - citeren - heten - uitmaken voor - gewag maken van - vermeldenzeggen - gewagen